Моніторинг земних змін

Тут зібрані з різних джерел повідомлення і факти, які свідчать про те, що на Землі відбуваються значні геологічні і кліматичні зміни, і про настання в найближчі роки Зсуву Полюсів в зв'язку з черговим наближенням Планети X, Нібіру. (згідно з http://www.zetatalk.com/)

Короткі повідомлення зібрані тут походять з мас-медіа, теле і радіо новин, Інтернету, etc.

------

Earth Changes Monitoring

Facts gathered here from various sources indicate that major geological and climate changes are happening on Earth, which herald a Pole Shift in near future due to rearrival of Planet X aka Nibiru. (according to http://www.zetatalk.com/)

Short notes collected here come from mass media, television and radio news, Internet, etc.

Articles by Year - Статті за роками

Шукати в цьому блозі

неділя, 10 січня 2010 р.

2008 e

■      ЕКОНОМІКА: Компанії США банкрутують, фондовий ринок України валиться... Що далі?
18 вересня   2008
Світова економіка переживає найбільшу кризу за останні тридцять років
Кілька тижнів тому американські експерти робили зловтішні прогнози про те, що США майже подолали економічну кризу, тоді як Європа невдовзі відчує всі П "принади". Але хвиля Іпотечної кризи, діставшись берегів Старого Світу, повернулася до Америки справжнім цунамі.
КІЛЬКА ДНІВ ТОМУ розпочалася справа про банкрутство одного з найбільших інвест-банків США - Lehman Brothers. Як наслідок, долар впав стосовно основних міжнародних валют. Експерти прогнозували, що "зелений" і надалі знецінюватиметься, але від подаль¬шого падіння долар врятувало повідомлення про те, ідо уряд США виділить з резервних фондів 85 мільярдів доларів, аби врятувати від банкрутства найбільшу страхову компа¬нію American International Group.
Утім, лихоманить ринки інших країн. На ук¬раїнському фондовому ринку торги за день зупиняли двічі - через рекордний обвал ко¬тирувань. У Роси ж торги взагалі припини¬ли на невизначений термін... "Зараз величез¬на недовіра до акцій, облігацій. Компанії хо¬чуть просто пересидіти глобальну кризу, а тому йдуть не лише з фондових чи валютних ринків, а й із товарних. Через це надходження від українського експорту знижуються, а це негативно впливає на торговельний баланс України і на економіку в цілому, - каже екс¬перт Міжнародного центру перспектив¬них досліджень Олександр Жолудь. - Ще один наслідок, який відчують на собі українці, - дефіцит грошей. Якщо комусь і вдається взяти запозичення за кордоном, то тільки під дуже великі відсотки".
Щодо коливання курсів валют в Україні, то особливих сюрпризів не буде, Нацбанк і на¬далі дотримуватиметься встановленого до кінця року співвідношення гривня-долар. На¬томість на міжбанку та в пунктах обміну ва¬лют долар може дещо подорожчати. За сло¬вами експерта, економічна криза може при¬звести до того, що з наших ринків активно підуть нерезиденти. Цінні папери вони поч¬нуть обмінювати на гривні, а вже гривні - на долари чи евро. До кінця року може виникну¬ти дефіцит іноземної валюти, і ціна на неї тро¬хи зросте.

■      Solar Wind Reduced
September 2008

NASA has issued data on the solar wind, which they claim is at its lowest point in 50 years.

Scientists Find Less Blustery Than Before
September 23, 2008
http://www.newsdaily.com/stories/tre48mc69-us-solar-science/
The sun's winds are less blustery than they used to be. The data show the solar wind, a steady stream of charged sub-atomic particles emitted by the sun and blowing at 1 million mph (1.6 million kph), has dwindled to its lowest level in at least 50 years, reducing its strength as a shield against potentially harmful galactic cosmic radiation. The solar wind inflates a massive protective bubble, called the heliosphere, around the solar system. But measurements from the spacecraft Ulysses show the wind's pressure has dropped 20 percent since the mid-1990s. At the same time, the electron temperature of the solar wind has declined 13 percent.

Solar Wind
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_wind
The solar wind is a stream of charged particles-a plasma-that are ejected from the upper atmosphere of the sun. It consists mostly of electrons and protons with energies of about 1 keV. These particles are able to escape the sun's gravity, in part because of the high temperature of the corona, but also because of high kinetic energy that particles gain through a process that is not well-understood at this time. Many phenomena are directly related to the solar wind, including geomagnetic storms that can knock out power grids on Earth, the aurorae such as the Northern Lights, and the plasma tails of comets that always point away from the sun.

Sunspot Emerges On The Sun
Sep 23, 2008
http://spaceweather.com/
Because the year 2008 has brought so many blank suns, some observers have wondered if we are ever going to climb out of the ongoing deep solar minimum, NASA spaceweather alert said. Today's new sunspot is an encouraging sign that the 11-year solar cycle is indeed progressing, albeit slowly, NASA astronomers said. The last solar cycle ended a couple of years ago. However, the sun spots have not recovered this time as fast as they should and some scientists have wondered if the sun is going into a long term quiet phase. A sunspot sighted now indicated that even if slowly, this cycle of the sunspots is recovering, Vahia said. Sunspots are regions of the sun where a large concentration of magnetic field works like a bottle and isolates and cools the plasma on the surface of the sun. Such regions appear dark in relation to the rest of the solar surface and hence these pimples on the surface are called sunspots.

The Next Solar Maximum the Smallest in 100 Years?
March 5, 2005
http://www.spacew.com/news/05Mar2005/index.php
These results are based upon one of the most successful solar cycle prediction methods in existence. The "Precursor Method" is capable of predicting the magnitude of the next solar maximum up to about 7 years before the solar maximum occurs. This is possible by examining the strength of the magnetic fields that congregate in the polar regions of the Sun a few years before the solar minimum of each solar cycle and relating the strength of those fields to the observed sunspot numbers during the next solar maximum. The polar magnetic fields provide the "seed" magnetic flux necessary to drive the sunspot activity during the next solar cycle. If this prediction holds true, the next solar cycle (cycle 24) will peak around the year 2011 with a sunspot number that is lower than any previous solar cycle since cycle 14 when the observed sunspot number peaked at a value of only 64 in 1906.


■      ЕКОНОМІКА: Чому дешевшає золото?
25 вересня, 2008
Як повідомила британська компанія "uFMS", продаж золота у світі цього року знизився на 24 відсотки (порівняно з 2007-м). Це най¬нижчий показник за двадцять останніх літ. Цікаво, що тільки в Росії та Китаї золото дорожчає.
—  Як на мене, це норма¬льна тенденція, — каже "Екс¬пресові" Мартін Вілсон, член Асоціації продавців золота з Англії. —Ціни торік лише йшли вгору, тож настав час на їх падіння. Найбільше по¬дешевшав коштовний метал в Індії — на 50 відсотків, а також у Туреччині та Са¬удівській Аравії — на 20 відсотків. Але в Китаї ціни справді збільшилися. Це як наслідок землетрусу та па¬діння фондових ринків.
На сьогоднішню вартість золота впливає й економічна криза у світі та проблеми на кредитному ринку. Чимало людей, зважаючи на ста¬більність ціни жовтого мета¬лу, інвестували в нього, а тепер змушені продавати, щоб сплатити борги.
— Як передбачити подеше-вшання золота?
—  Це не так важко. Ціна золота змінюється одночас¬но з ціною на нафту. Коли російські танки з'явилися 1980 року в Афганістані, тоді пальне значно подорожчало, а долар упав. Услід за цим налякані інвестори підвищи¬ли ціну золота до 850 доларів за унцію... Нині маємо схо¬жу ситуацію: проблеми в Азії, вбивство Беназір Бхуто, а тепер ще й рецесія у США.
Щоправда, сьогодні експе¬рти більш обережні та не дуже реагують на такі події. 28 років тому (протягом ви¬щезгаданих подій) уже через п'ять тижнів ціна золота зро¬сла з 400 до 850 доларів за унцію. Нині ринок благород¬ного металу насичений, і важ¬ко передбачити, коли він зно¬ву набере високої вартості.
- То чи вигідно інвесту¬вати нині в золото?
— Ніхто не може гаранту¬вати великих прибутків у най¬ближчі місяці. Але я не знаю особи, яка втратила б на зо¬лоті. Ціна на цей метал 1999 року становила 250 доларів. Хоча сьогодні ми бачимо зниження цін, однак вони й так високі. Також зростає у І цілому світі й середній клас: суспільства, особливо в Індії,' де незабаром буде більше громадян, аніж у Китаї.
Та й долар уже не такий стабільний, як колись, а зо¬лото завжди мало високу вартість. Останнім часом зменшився видобуток цього металу в ПАР, а це означає, що ціна знову зросте. Тільки 2007 року золото подорож¬чало на ЗО відсотків. Тобто тим людям, які вже вклали гроші в дорогоцінний метал, не треба особливо хвилюва¬тися про майбутнє.
Повторюсь, в усьому світі —інфляція, тож це також впли¬ватиме на вартість золота. Ба¬гато залежить і від таких подій, як, скажімо, вибори президен¬та США: хто очолить Білий дім і в якому напрямі скерує свою політику... Одне слово, це все впливає на світову економіку, в тім числі — на вартість доро¬гоцінного металу.

■      НЕВРОЖАЙ: Роботу в полі відклали
25 вересня, 2008
Затяжні дощі в Україні можуть зірвати терміни сівби озимих
Уже не один тиж¬день ллють дощі. Вологи так багато, що фахівці конста¬тують підвищення рівня ґрунтових вод. Зважаючи на це всі польові роботи припинено. Відтак ми ризикуємо не встигнути посіяти озимі.
Про це розповіли кан¬дидат сільськогоспо¬дарських наук Воло¬димир Кононюк, завідувач відділу рослинництва Укра¬їнської аграрної академії на¬ук, та Семен Антонець, ди¬ректор фірми "Агроеколо¬гія".
— На полях ще треба збира¬ти врожай пізніх культур. Дощі заважають таким роботам?
■ В. КОНОНЮК:
— Власне зараз мали б зби¬рати кукурудзу, соняшник, цукровий буряк, сою, яблу¬ка. Але через погодні умови й ці роботи до¬велося відкласти. Але проблема полягає ще й у тому, що від дощів врожай над¬міру зволожився. Як¬що збирати його в та¬кому вигляді, довго він не зберігатиметь¬ся. Тому після при¬пинення дощів треба буде почекати пару днів, поки з качанів, насіння, яблук випа¬рується зайва волога.
Інакше після збору усе це по¬чне швидко гнити.
— У вересні зазвичай сіють озимину. Ці роботи також до¬велося відкласти?
— Дощі повністю паралі¬зували осінні польові робо¬ти. З одного боку, після по¬сухи, яка була у серпні, во¬лога потрібна. Але не в таких кількостях. Через надмірне зволоження грунту відкла¬дено сівбу озимих. Ми ризи¬куємо, бо терміни посівної
^минають. Можемо не впора¬тися з роботами і втратити можливість виростити гар¬ний врожай. Тому наразі треба чекаїи,
поки припиниться дощ. А після цього ще 3 — 4 дні тре¬ба зачекати, поки земля під¬сохне. Інакше посівна тех¬ніка просто не працюватиме. Після цього можу пореко¬мендувати проводити по¬сівну прискореними темпа¬ми. Аби фунт швидше висох, варто кілька разів його боро¬нувати.
— Кажуть, при таких дощах варто застосовувати альтерна¬тивну технологію обробітку землі — без переорювання. Якщо так, то в чому її перева¬га?
■ С АНТОНЕЦЬ:
—  Орати землю взагалі не треба, бо це протиприродний метод. Усі ж розуміють, що у верхньому шарі землі живуть ті мікроорганізми, яким по¬трібне повітря, у нижньому — іншого типу бактерії. Во¬ни потрібні як для росту ро¬слин, так і для самого грун¬ту. А під час переорювання ці мікроорганізми гинуть, знищується гумус, що нега¬тивно впливає на врожай.
Саме за таких погодних умов, які маємо нині, варто говорити про одну з переваг такої тех¬нології. Адже після того, як припи¬няться дощі, слід почекати, поки зе¬мля трохи підсох¬не. Що відбуваєть¬ся на полях, де зем¬лю орали? Там грунт просто роз¬кис, бо його пере¬орали на глибину до 20 сантиметрів. Тому й че¬кати доведеться довго, поки він підсохне. Якщо ж застосовува¬ти лише сіял ки, фунт буде роз-рихлюватись тільки на 5 — 7 сантиметрів. А отже, польові роботи можна буде починати чи не одразу після дощів.
Хтось може заперечити, мовляв, що ж там виросте, адже земля буде твердою? Не забувайте про те, що корінна система попередніх рослин уже розрихлила фунт. Цього для нового насіння буде до¬статньо. Тому після дощів можна виходити на поле із сіялками...

■      ПОГОДА: ДЕРЕВА ДИВУЮТЬ -ЗАЦВІЛИ
25 вересня, 2008
У Винниках біля каплички вже не вперше восени зацвіли дерева. Дві яблуні, калина, верба, груша й вишня — ці дерева цвітуть тут від 19 серпня до сьогодні.
"Коли зазвичай дерева цвітуть лише до двох тижнів навесні, то біля каплички цвіт тримаєть¬ся від свята Спаса і до Покрови Пресвятої Богородиці", — роз¬повідає архимандрит Зеновій Колісник. Саме він п'ять років тому власноруч висаджував ці дерева навколо каплиці.
"Учені хотіли науково поясни¬ти процес цвітіння восени, брали й проби для біологічного факультету університету імені Франка. Однак навіть вони замовкли, коли в січні минулого року знову зацвіла ка¬лина", — каже архимандрит.
Отець Зеновій називає цвітін¬ня'чудом. "У каплички є свя¬тість, інакше як пояснити той факт, що далі від неї й узагалі у Винниках жодне дерево не цвіте. Це може спростувати будь-яку тезу науковців. Саме вони мені розповідали, що повторне цві¬тіння трапляється, але за рік-півтора після того дерево має відновити сили, які витратило на два цвітіння за рік. А у випад¬ку з насадженнями навколо ка-плички відразу кілька дерев, які
цвіли двічі торік, цього року знову вкрилися квітами двічі", — розповів панотець.
За словами фахівців, повторне цвітіння трапляється у плодових дерев досить часто. "Останні два-три роки часто спостерігаємо це явище в Західній Україні. Через перепади температури дерева сприймають літо як зимовий період вимушеного спокою. А коли настає потепління, ак¬тивізують свої бруньки і за¬цвітають", — пояснив директор Ботанічного саду Львівського національного університету ім. І. Франка

■      ЕКОНОМІКА: Не кради наших грошей, Америко!
25 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ
Фінансова криза у США може зробити біднішим увесь світ. Але й на цьому розбагатіють спекулянти!
"Дозволивши най¬більшим банкам і фінансовим інсти¬тутам працювати без достатнього контро¬лю з боку держави, США вчинили безвід¬повідально щодо всіх світових ринків", — таку заяву зробила днями канцлер Ні¬меччини Ангела Меркель. Й одразу здобула симпатії тих, хто їх навіть не мав ані до пані Меркель, ані до США.
Ш) мала на увазі пані саншіер? Усе, вияв-іяється, дуже прос-еркель назвала речі своїми іменами, що в політиці рідко буває. Але ж тут ідеться про економіку, фінанси, а от¬же, якість та рівень життя мільярдів людей у світі.
Тому можна відверто нагада¬ти: США вже завинили всьому світові 10 трильйонів доларів. В Америці від початку року збанк¬рутували 12 банків, включно з такими світовими інвестицій¬ними гігантами, як "Lehman Brothers" та "Indymac". Долар щодо євро і далі дешевшає. Де¬хто порівнює цю фінансову кризу з Великою депресією, яка спіткала Штати 1929 року. А що нам із цього? Спробує -
робітники, яким і так мало пла¬тять. Глобалізація за американ¬ською моделлю є в етично-мо¬ральному плані не надто люд¬ською. Це я вам кажу як про¬фесор менеджменту та консу¬льтант багатьох урядів і вели¬ких компаній.
■ В. ЧЕРНЯК:
— Ми маємо справу з гігантсь¬кими обсягами фінансових і банківських спекуляцій у світі, за якими нічого реально не стоїть. Загальновідомий фахі¬вець із цих питань благодійник Джордж Сорос і збагатився в
ратуру, але не вилікує хвороби.
■ О.ПАСХАВЕР:
— Колего, однак це застуда, а не рак легенів...
■ В. ЛАНОВИЙ:
— Долар як валюта є кредит¬ним засобом для більшості країн світу, які отримали ці кошти від Світового банку, Міжнародного валютного фон¬ду чи з інших проектів зовніш¬нього кредитування. І ці краї¬ни мають ті кошти відпра¬цювати — заплатити своєю про¬дукцією тій країні, яка друку-
аби п'ять-шість масштабних спекулянтів не тримали увесь світ у напрузі.
■ В. ЛАНОВИЙ:
— Економіка — це виробни¬цтво і споживання, а фінанси — це тільки перерозподіл того, що створено і що комусь по¬трібно. Тому тут криза системи обслуговування економіки, а не економіки. А фінанси — то взагалі віртуальні цінності, вони просто забезпечують обо¬рот. І падіння ресурсів окремих банків — це механізм перероз-
лідерів. Ось цю паразитичну позицію й мала на увазі Мер¬кель!
А США не вважають для себе це великою проблемою. Вони вважають, що відбувається пе¬вне оздоровлення, це лише тріскають бульбашки спекуля¬тивного капіталу.
■ Б.ГАВРИЛИШИН:
—   Глобалізація довела до того, що особливо відчутна різниця між багатими і бідними всередині США. Дійшло до аб¬сурду: в Америці 2002 року кількість мільярдерів подвої¬лося за рік — через великі фі¬нансові спекуляції. А нужден¬них американців, які живуть нижче від офіційного рівня бідності, того ж таки року було 48 мільйонів! Як так політично надовго це можна витримати? Тільки через інерцію фінансова потуга США у світі ще домінує.
■ В. ЛАНОВИЙ:
—  Професоре, знаєте, я чо¬тири роки стежу за рейтингом статків мільярдерів. Так-от: у Вілла Гейтса й інших мільярдні суми їхнього власного капіталу не збільшуються. А в Росії та Україні статки мільярдерів майже щорічно подвоюються. Так що концентрація капіталу і несправедливість розподілу в суспільних доходах у наших країнах значно вища, аніж у США. Ось Білл Гейтс має тро¬хи більше як 50 мільярдів ка-
мо з ясувати те з авторитетни¬ми економістами та фінан¬систами — Богданом Гаврили-шиним, членом Виконавчого комітету Швейцарського фору¬му, Володимиром Черняком, головним науковим співробіт¬ником Інституту законодавст¬ва Верховної Ради України, Олександром Пасхавером, пре¬зидентом Центру економіч¬ного розвитку, Володимиром Лановим, президентом Центру ринкових реформ, Олегом Соскіним, директором Інсти¬туту трансформації суспільства.
"ЧЕСНОЇ" ЕКОНОМІКИ НЕ БУВАЄ?
— Панове, пані канцлер заяви¬ла на увесь світ, що "світова еко¬номіка перестала бути чесною". Як це розуміти?
» Б. ГАВРИЛИШИН:
—  Я говорив про це давно і значно гостріше, аніж канцлер Німеччини. Занадто довго сер¬йозні експерти думали, що Америка — це найбільш поту¬жна, здорова економіка, це до¬бра економічна модель. Однак ця система деградує. Різниця між президентом підприємства і найбільш низькооплачуваним працівником навіть у Швей¬царії дійшла до 640:1, а в Аме¬риці понад 1000:1. То як це мо¬жна морально чи фізично ви¬правдати?
Несправедливим є і те, що
коли стається певна криза чи не дуже добре працює підпри¬ємство, звільняють не його президента. (А як звільняють, то дають йому десятки чи сотні мільйонів, аби сказати "до по¬бачення"). Потерпають бідні
такий спосіб. Це біржі, на яких багатіють, скуповуючи чи про¬даючи акції, рух яких багато в чому відірваний від реального руху економіки. Фінансові спе¬куляції і наявність фіктивного капіталу у світі — ось про що сьогодні йдеться. Світова фі¬нансова система — це мильна бульбашка. Саме зараз ми ба¬чимо, як вона луснула.
УВЕСЬ СВІТ ПОЗИЧАВ США
—  Отож, ви поділяєте думку, що весь світ позичав США, вкла¬вши у їхні банки, цінні папери? А тепер, виходить, "кинули" увесь світ?
• О.ПАСХАВЕР:
— Я б так не говорив. Бо світ позичив не під дулом автомата, а тому, що американська еко¬номіка була найбільш стійкою і найбільш потужною. Можли¬во, настала пора змінювати устої всього фінансового між¬народного співтовариства. І цілком вірогідно, я певен, в цьому Америка активно спів¬робітничатиме. Зараз немає протиставлення США в еко¬номічному світі іншому світу. Усе так взаємопов'язано, що всі кровно зацікавлені попередити руйнівну кризу в США.
«В. ЧЕРНЯК:
—  Так, нинішня криза руй¬нівна. Під час президентства Бушів США поводились неаде¬кватно до економічних законів — війни, видатки на них із бю¬джету, друкування доларів... Та США не експлуатують, а гра¬бують увесь світ, по суті, дру¬куючи доларові папірці, а отри¬муючи реальні цінності. Гроші відірвалися від реальних ма¬теріальних процесів, обсяги фіктивного капіталу зросли — ось основна причина фінан¬сової кризи. На порятунок си¬туації Штати кидають, щопра¬вда, реальні гігантські фінан¬сові резерви і певною мірою їм це вдається. Та це зіб'є темпе-
вала валюту. І якщо у США зро¬стають пенсії, соціальні випла¬ти, то товарне забезпечення здійсняється й за рахунок ін¬ших країн світу.
■ Б. ГАВРИЛИШИН:
—  Справді, уже довший час Америка живе в кредит. Заоща¬дження американців є дуже і дуже низькі, вони радше більше винні, аніж мають власних коштів на кредитках. У деяких європейських країнах люди із зарплати заощаджують 15 — 25%, а в США — менш як 5%. Тобто американці не кладуть своїх грошей у банки і забагато купують у кредит. Надзвичайно великий дефіцит США і у між¬народній торгівлі — 10 три¬льйонів доларів, це півтрильйо-на доларів щорічно.
■ О.ПАСХАВЕР:
—  О, я б сказав, цей борг — якесь "барство" у ставленні до інших країн.
КЛЯТІ СПЕКУЛЯНТИ
—  І що тепер? Наскільки фі¬нансова криза у США зробить усіх нас... бідними і ще бідні¬шими?
■ Б. ГАВРИЛИШИН:
—  Тут ще такий аспект: на фінансовій кризі теж спекулю¬ють. Якщо один британський банк купує залишки величезно¬го світового інвестиційного ба¬нку "Lehman Brothers" за міль¬ярд 250 мільйонів доларів, то це хіба не форма спекуляції? Та активи того банку в доброму стані оцінювалися в понад 100 мільярдів доларів! Без сумніву, є змова на те, аби створити кри¬зу, яка спричинила б великуде¬пресію в цілому світі. І шо на цій ситуації виграють — тут нема питань.
■ О.ПАСХАВЕР:
— Так, ця криза — та ж спеку¬ляція, мета якої заробити гро¬ші. Але, знову ж таки, країни повинні виробити методи конт¬ролю за такими спекуляціями,
поділу, а не механізм прямих втрат. Фінанси більш гнучкі, аніж зерно, котре лежить, і з ним треба щось робити.
■ О. СОСКІН:
— Більшість контрактів на світових біржах котуються в доларах. Що це для нас усіх із вами означає? Що американсь¬ка валюта використовується як світові гроші, і таким чином кожна із країн підтримує про¬цес відтворення США.
Крім того, стало повноцін¬ним євро. Багато країн почало відмовлятися від долара як від єдиної валюти. До чого це при¬звело? У світі з'явилося ду-у-же багато зайвих доларів, а євро став фактично другою світовою валютою. Звідси почалися про¬блеми.
Оскільки відбулося скоро¬чення використання зони до¬лара, американці мали б вилу¬чити готівковий і безготівковий долар з обігу- А вони ж цього не зробили! А розподілили на всю світову спільноту, таким чи¬ном, переклавши свої еко¬номічні проблеми на еконо¬міки інших країн. Бо, якщо ви подивитесь на США, там таких проблем із цінами нема, як в Україні чи в інших державах.
А проблема ще для європей¬ських країн у тому, що їм треба підтримувати долар, скуповую¬чи його через резерви своїх національних банків та бан¬ківських систем. Тому коли буде сильна девальвація дола¬ра, то від цього же втратять усі! І тому це викликає незадово¬лення західних країн та їхніх
піталу, а Ринат Ахметов — тридцять. Нормально, взагалі? Можна загалом порівнювати США з їх можливостями й від¬носно маленькою Україною? От вам і справедливість пере¬розподілу доходів у суспільстві.
ЯК "УТЕКТИ" ВІД США
—  Панове, як можна не зале¬жати сьогодні від кризи у США?
■ О. СОСКІН:
—  Україні, я сім років кажу про це, давно треба відв'язатися від американської валюти, а прив'язатися до долара, євро, фунта, єни. А у нас тіньова еко¬номіка становить 45% і функ¬ціонує вона в доларовому екві¬валенті. Нам треба витісняти долар! Люди тримають заоща¬дження в доларах плюс обігові кошти малого бізнесу в дола¬рах. Готівковий долар — най¬більша проблема України. Ді-л ар коштує сьогодні 4 гривні, але ми не можемо цього зроби¬ти, бо тоді на 20% люди збід¬ніють.
■ В. ЛАНОВИЙ:
—  Підтримую вас, колего. США зараз не будуть дуже зміц¬нювати долар. їм це невигідно. І вони його робитимуть при ваб¬ливим для залучення у свій банківський, страховий, іпо¬течний сектори. Але шойно економіка якоїсь із країн ста¬ватиме привабливішою, як-от Японія у 80-ті роки, то шо США робили? Намагалися по¬нижувати курс долара щодо єни, роблячи свою валюту більш привабливою. І нині еко¬номіка США, якшо порівняти з японською, — більш-менш, а та — у стагнації.
Тому не можна прив'язувати країнам свої стабілізаційні ре¬сурси до доларової валюти. І я не радив би керівникам країн накопичувати золото — його не з'їси. Накопичувати треба ре¬сурси різного типу для розвит¬ку, споживання, для населен¬ня, підприємств.

■      Depression Patterns
September 2008
The causes of the Great Depression are endlessly debated, but some facts are clear. How do those facts line up against the facts from today? There are many similarities. Deregulation and unfettered greed were characteristic of the roaring 20's? There was a stock bubble, with the price of stock not reflecting its true value, and when euphoria was replaced by lack of confidence and fear, the bubble crashed.

Wall Street Crash of 1929
http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Crash_of_1929
The Roaring Twenties, which was a precursor to the Crash, was a time of prosperity and excess in the city, and despite warnings against speculation, many believed that the market could sustain high price levels.
How does this compare to executive compensation over the past few years? Would this be described as "prosperity and excess" based on speculation?

Wall Street Executives Made $3 Billion Before Crisis
September 26, 2008
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid=aGL5l6xOPEHc
Wall Street's five biggest firms paid more than $3 billion in the last five years to their top executives, while they presided over the packaging and sale of loans that helped bring down the investment-banking system. Merrill Lynch & Co. paid its chief executives the most, with Stanley O'Neal taking in $172 million from 2003 to 2007 and John Thain getting $86 million, including a signing bonus, after beginning work in December. The company agreed to be acquired by Bank of America Corp. for about $50 billion on Sept. 15. Bear Stearns Cos.'s James Cayne made $161 million before the company collapsed and was sold to JPMorgan Chase & Co. in June.

Just how over-inflated are our stocks? Per the Zetas, a stock crash similar to what happened during the Great Depression is possible before confidence is restored. This is why the current bailout of Wall Street has such urgency, as those pressing for its passage by Congress are concerned that confidence will not be maintained.

ZetaTalk Overview 12/15/1999: Without confidence, most governments and financial structures would fail and fail rapidly. So confidence is kept pumped up as long as this can be maintained. Most stocks are inflated beyond their value, very few are not, and they can fall to 1/4 of their value before they settle with the public feeling they have some confidence in the stock and that it cannot be worth less.

Another similarity between today and the time of the Great Depression is debt - the degree of debt that individuals and corporations carry. If this was true during the Great Depression, it is certainly true today. Individuals have been encouraged to max out their credit cards and carry multiple credit cards, and families were encouraged to take a second mortgage out on their homes based in the theory that the value of their homes could only go up. Surprisingly, a similar process occurred in the roaring 20's.

Great Depression
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression
Debt is seen as one of the causes of the Great Depression, particularly in the United States. American consumers and businesses relied on cheap credit, the former to purchase consumer goods such as automobiles and furniture, and the latter for capital investment to increase production. This fueled strong short-term growth but created consumer and commercial debt. People and businesses who were deeply in debt when price deflation occurred or demand for their product decreased often risked default. Banks which had financed this debt began to fail as debtors defaulted on debt and depositors attempted to withdraw their deposits en mass, triggering multiple bank runs.

Another surprising similarity between today and the time of the Great Depression is the price of housing. The roaring 20's had a housing bubble too!

The Great Bubble Economy
http://www.anthonypalmer.net/money/newsletter_great_bubble.html
The destined-to-be-infamous interest-only mortgages of today are nothing new, as they were first used during the Roaring 20's.

Certainly overinflated housing prices are directly responsible for the current crisis on Wall Street. The sub-prime structure assumed that housing prices were perpetually going to go up, never down.

WaMu Deal Suggests Home Prices May Fall Further
September 26, 2008
http://www.mynn.com/story/538826/wamu-deal-suggests-home-prices-may-fall-
When buying Washington Mutual's banking business, J.P. Morgan Chase & Co. weighed the risks of the deal using some worrying assumptions about house prices and future losses on mortgages. That's sparked concern that mortgage-related assets held by rival banks including Wachovia Corp. may be worth less than previously thought. In a presentation on its WaMu (WM acquisition, J.P. Morgan forecast a 58% peak-to-trough slump in California home prices if the U.S. enters a severe recession. In Florida, house prices could fall 64% in such a scenario, while nationwide prices could drop 37%.

Here too the Zetas have grim news, but they have a word of advice to stabilize the situation. Their advice is to allow bankrupt individuals to continue in their homes and bankrupt corporations to continue in their business. Here again, the requirement is liquidity in the system, so that bankrupt individuals and corporations can get credit and over-extended banks are assisted. This is in effect what the bailout of Wall Street is attempting to do, in part. What is missing is the piece where the homeowner gets relief from a bankruptcy judge. Current law under Bush (who vetoed such relief for homeowners) forbids a bankruptcy judge from renegotiating the terms of a home mortgage.

ZetaTalk Advice 7/20/2002: The real estate bubble will likewise burst when the current weather problems and lack of insurance coverage prove this to be hollow. The percent of the workforce to be affected is already increasing, and look to the Depression era, worldwide, for expected results. During the coming depression, which is in fact in place but denied by the media and powers that be, one should look to the past Great Depression as an example of things to come. Banks were insolvent, but allowed to operate, not called in. Homeowners and businesses were insolvent, unable to pay, but not called to term, allowed to continue. Thus, those insolvent entities were allowed to continue, and gradually came back into solvency, and thus business was reestablished. During the coming crash, this will repeat itself, but with a difference. There will be no re-solvency, no new health, but the shift, instead.

■      Washed Out to Sea
September 2008
Some 400 people remain missing after Hurricane Ike's devastation. Despite the early warnings and mandatory evacuation orders, many people remained behind in their homes, refusing to evacuate. Hurricane Ike had a high storm surge, estimated to be 20-25 feet, where prior storms had a lesser surge. But where are the bodies? The swamps surrounding the coastline are being searched, but many have been simply washed out to sea.
Two Weeks After Ike, More Than 400 are Still Missing
September 28, 2008
http://www.chron.com/disp/story.mpl/hurricane/ike/6027458.html
Gail Ettenger made her last phone call at 10:10 p.m. She was trapped in her Bolivar Peninsula bungalow with her Great Dane, Reba. A drowning cat cried outside. Her Jeep bobbed in the seawater surging around her home. That was Friday, Sept 12. On Wednesday - 12 days later - her nearly nude body was found face down by a huge debris pile in a remote mosquito-ridden marsh in Chambers County, about 10 miles inland from where her gray beach house once stood. Two weeks after Hurricane Ike swept through the Texas coast, 400 people remain missing, mostly from Galveston County, according to an analysis of calls logged to a hot line set up by the nonprofit Laura Recovery Center to assist local authorities. Until Wednesday, Ettenger was one of them. Disturbing tales told by survivors from Bolivar communities like Gilchrist, Crystal Beach and Port Bolivar suggest some may never return.
Searchers confirm they've also spotted countless cars in the floodwaters and marshes. It's impossible to tell which were once occupied, though so far no bodies have been reported recovered from vehicles sticking out above water. Submerged vehicles are not being searched. Raul Roy Arrambide last heard from his mother, sister and nephew as the three prepared to evacuate by car from Port Bolivar. Just after 6 a.m. Sept. 12, his sister, Magdalena Strickland, 51, called from the house to say they were leaving. The family's 2000 white Ford Taurus and 1993 maroon Ford pickup were loaded and idling in the driveway. It was a quick call, since Strickland was eager to go. His mother, Marion Violet Arrambide, 79, along with Strickland and Arrambide's nephew, Shane Williams, 33, had planned to evacuate to Arrambide's house near Dallas. They had two vehicles but no cell phone. They never arrived. Roy Arrambide fears they were washed off the road. After the storm, he hired an airboat to visit the area, where he saw dozens of submerged cars in the floodwaters and marshes along the peninsula's lone low-lying highway. But neither he nor anyone else has found his relatives or their vehicles. The house they left behind was damaged but intact.
Severe Fuel Shortage Grips Parts of US Southeast
September 30, 2008
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N29386189.htm
A severe fuel shortage has gripped parts of the southeastern United States, causing long lines at filling stations and symbolizing for some people their fears about the wider economy. The shortage began two weeks ago in Atlanta, the region's largest city, when oil refineries on the Gulf Coast were shut down by hurricanes Gustav and Ike earlier this month. Parts of north Georgia, western North Carolina and parts of Tennessee were also affected. The effects on motorists have been dramatic. Most service stations in Atlanta are out of gas, with plastic bags placed over the pumps or signs saying "out". Lines and elaborate queuing systems have developed at gas stations on days when oil companies deliver fuel. Motorists report showing up at gas stations before dawn to beat the line only to find dozens of cars ahead of them. The shortage has also had a psychological impact. Like many U.S. cities, Atlanta is car dependent and residents say they had until now taken refueling for granted.
Gas Shortage Plagues the Southeast
September 29, 2008
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/09/29/AR2008092902263.html
While other parts of the country get gasoline from a variety of domestic and overseas sources, the Southeast relies heavily on two pipelines that carry fuel from the Gulf of Mexico. Because the gasoline moves at just 3 to 5 mph, it can take up to 10 days to reach Atlanta. In the meantime, government agencies have postponed public hearings, community colleges have canceled classes, and some companies have provided vans for carpooling or encouraged employees to work from home.
■      ЗАХВОРЮВАННЯ: Що ж це за вірус?
Вересень – жовтень 2008
...Кожен третій нині шмор¬гає носом, кашляє, скар¬житься на біль у горлі. Це дивує, бо ж надворі — спека. Невже це якийсь вірус знову нам надоку¬чає?
— Застудні хвороби тепер пов'я¬зані з різким коливанням температу¬ри повітря впродовж доби, —» пояс¬нює Сергій Дробот, лікар-отоларин-голог. — Нам важко призвичаїтися до того, що зранку — плюс десять, пополудні — 26, а вночі — вісім.
Зазначу, що на сході країни рівень захворюваності на риновірусні інфекції нижчий. Адже там і темпе¬ратура повітря вища, і вологість нижча, сухіший клімат. А в умовах високої вологості, як-от на Заході України, мікроорганізми розмножу¬ються дуже швидко.
— Не варто забувати й про пост-відпустковий синдром, — нагадує Ігор Корнієнко, завідувач обласно¬го Центру практичної психології та соціальної роботи. — Адже треба знову занурюватися в роботу. У ба¬гатьох людей саме в цей період починається депресія, і організм їх стає вразливішим до інфекцій.
і Тому медики й радять повертати¬ся з відпустки бодай за три дні до виходу на роботу. Адже треба не лише налаштуватися психологічно. Наш організм потребує часу на реакліматизацію. Тобто, повернув-
I шись з теплих країв, ми маємо зно¬ву звикати до умов свого постійного перебування. Інакше ризикуємо опинитися у стресовій ситуації. Звісно, це удар по нашій імунній системі. От ми й починаємо шмор¬гати носом і пчихати, щойно повер¬нувшись з відпочинку.
—  Риновірусна інфекція пере¬дається повітряно-крапельним шля¬хом і потрапляє в організм переваж¬но через ніс, — доповнює Сергій Дробот.—Якщо людина заразилась, у неї швидко підвищується темпе¬ратура, з'являється нежить... Та не варто покладатися лише на свій імунітет, мовляв, само минеться. Через погану екологію наш організм стає вразливішим. Тому, коли з'яви¬лись симптоми нездужання, звер¬ніться до лікаря, адже може знадо¬битися комплексне лікування.
До слова, до групи ризику нале¬жать передусім діти, люди похило¬го віку і ті, хто має хронічні хвороби верхніх дихальних шляхів. Вірус, що якраз тепер "блукає", може спри¬чинити загострення цих недуг та різко погіршити самопочуття.

 Жовтень 2008


■      НЕВРОЖАЙ: Океани пшениці.
2 жовтня, 2008
Виробництво пшениці у сезоні 2008/2009 року у світі буде рекордним і сягне 670 млн. тонн завдяки хорошому врожаю в Україні, Роси та країнах 6С. Попит на цей злак зросте, однак не перевищить пропозиції, зазначається у прогнозі Між¬народної ради з зерна.


■      НЕВРОЖАЙ: ДЕ КАРТОПЛЯ?
2 жовтня, 2008
Цього року врожай бульби на Львівщині значно менший, ніж торік
Господарства нашої об¬ласті закінчили збирання пшениці та ріпаку. Тепер на черзі — картопля, кукуруд¬за і цукровий буряк. Уже нині аграрії говорять про втрати картоплі через дощі і сподіваються, що гарна погода протримаєть¬ся в нашій області якомога довше.
детальніше про ситу-J І ацію читачам "Екс-J Lipecy" розповідає начальник управління сіль¬ського господарства Л ОДА Михайло Кожушко.
—  Скажіть, яким є цьо¬горічний урожай картоплі в нашій області?
—  На період двотижне¬вих злив збирання цієї культури призупинили. За цей час картопля просто гниє, втрачається її якість. А тому матимемо пробле¬ми з подальшим збері¬ганням. Так чи інакше че¬рез таку ситуацію ми втра¬тимо 2 — 3 відсотки вро¬жаю бульби.
Зауважу, що на ціну це не повинно суттєво впли¬нути. Сьогодні вартість картоплі на ринку трима¬ється у межах 1,45 гривні, "домашня*1 картопля тро¬хи дорожча — 1,70 — 1,80 гривні. Загалом же площа під картоплею становить 92,4 тисячі гектари. Це на 2,5 гектара менше, аніж торік. Цього року вро¬жайність цієї культури
становить 170 центнерів з гектара. Найкращі показ¬ники традиційно в Жов-ківськ'ому, Буському та Кам'янка-Бузькому райо¬нах. Сподіваємося, що за тиждень усю картоплю зберемо.
— А яка ситуація зі зби¬ранням цукрових буряків?
— Ми вже зібрали його з приблизно однієї тисячі гектарів. А загальна пло¬ща посівів — 16 тисяч гек¬тарів. Урожайність — 350 центнерів із гектара, це трохи більше, аніж торік. Серед лідерів — Сокаль-щина, Радехівщина і Бро-
дівщина. Але, хочу наго¬лосити, маємо проблему з бурякозбиральними пун¬ктами — не всі з них ма¬ють ліцензії. Однак, спо¬діваємося, до кінця цього тижня питання виріши¬мо. „Щодо цукроперероб¬них заводів у Радехові та Золочеві, то вони до ро¬боти готові.
— І ще одне питання, яке нині хвилює аграріїв, — урожай кукурудзи. Як із ним?
—  Площа посівів куку¬рудзи — 32,5 тисячі гек¬тарів. Уже зібрали врожай з 5 тисяч при врожайності 46 — 47 центнерів із гекта¬ра. І якщо погода нам не завадить, то осінні робо¬ти плануємо закінчити вчасно — до середини жо¬втня.


■      ЦИТАТА  ДНЯ
2 жовтня, 2008
Папа Римський Бенедикт XVI прокоментував фінансову кризу у світі. "Крах великих банків засвідчив, що гроші зникають, вони ніщо. Всі речі, що здаються реальними, виявляються другорядними, бдиною твердинею є Слово Боже", — сказав понтифік.

■      POPE (VATICAN) WARNS OF FUTILITY OF MONEY in face of financial crisis
Oct 6, 2008
[link to www.newsday.com]
Pope warns of futility of money, careerism in the face of financial crisis
6:17 AM EDT, October 6, 2008
VATICAN CITY (AP) _ Pope Benedict XVI says the global financial crisis show the futility of money and ambition.
Benedict says that "now with the collapse of big banks we see that money disappears, is nothing and all these things that appear real are in fact of secondary importance." He urges those who build their lives "only on things that are visible, such as success, career, money" to keep that in mind.
The pontiff was speaking Monday as he opened the works of a meeting of 253 bishops at the Vatican.
Benedict says "the only solid reality is the word of God."

■     International Panic
Despite the passage of Treasury Secretary Paulson's bailout package, stock markets around the world went into a panic. If companies on Wall Street, the world's premiere market, were going down, then what's next? Panic resulted in panic selling, which ricocheted around the world. In Europe, this panic was reflected in significant market losses. Low points occurred during October 6-7, 2008 when the DOW dropped 8%, Russia's market dropped 19%, Brazil plunged 15%, Iceland 20%, Japan 10%, and Indonesia 10%.


Markets Routed in Global Sell-off
October 6, 2008
http://www.ft.com/cms/s/0/c9a27b24-93d1-11dd-b277-0000779fd18c.html
Stock prices collapsed around the world on Monday amid growing fears that the credit crisis would trigger a global recession. The FTSE Eurofirst 300 index had its third worst day ever, plunging 7.75 per cent, as France's CAC 40 slumped 9 per cent, its second worst day on record. In London, the FTSE 100 suffered its biggest one-day points loss. The Dow Jones Industrial Average closed down 3.6 per cent at 9,955.50 after falling as much as 7.75 per cent, to 9,525.32, during the day. Trading was temporarily stopped in some major emerging economies, including Russia, where the market fell by just over 19 per cent, and Brazil, where stocks fell as much as 15 per cent before closing 5.4 per cent lower. Earlier, Japan's benchmark Nikkei 225 index plunged 4.3 per cent to a 4½-year low. Jakarta suffered a 10 per cent drop.

The dollar rose in relative value Against Iceland and Australia as their currency crashed.

Markets Routed in Global Sell-off
October 6 2008
http://www.ft.com/cms/s/0/c9a27b24-93d1-11dd-b277-0000779fd18c.html
In Iceland, the currency fell 30 per cent.

British Banks Lead Europe Markets Lower
October 7, 2008
http://biz.yahoo.com/ap/081007/world_markets.html
The Australian dollar slumped by nearly 10 percent Monday.

Retirees have seen up to 20% of the value of their portfolios evaporate.

Retirement Accounts Have Lost $2 Trillion
October 7, 2008
http://www.huffingtonpost.com/2008/10/07/retirement-accounts-have_n_132737.html
Americans' retirement plans have lost as much as $2 trillion in the past 15 months _ about 20 percent of their value _ Congress' top budget analyst estimated Tuesday as lawmakers began investigating how turmoil in the financial industry is whittling away workers' nest eggs. More than half the people surveyed in an Associated Press-GfK poll taken Sept. 27-30 said they worry they will have to work longer because the value of their retirement savings has declined. The fear is well-founded. Public and private pension funds and employees' private retirement savings accounts - like 401(k)'s - lost about 10 percent between the middle of 2007 and the middle of this year, and lost another 10 percent just in the past three months, he estimated.

Phew. The Pope took the opportunity to remind his flock that clinging to financial instruments is building a house on sand.

Pope Says World Financial System 'Built on Sand'
October 6, 2008
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article4893190.ece
Pope Benedict XVI today said that the global credit crisis shows that the world's financial systems are "built on sand" and that only the works of God have "solid reality". Opening a Synod of Bishops in the Vatican the Pope referred to a passage from St Matthew's Gospel on false prophets, saying ''He who builds only on visible and tangible things like success, career and money builds the house of his life on sand''.

On this point, the Zetas and the Pope agree. Per the Zetas, cash, stocks and bonds, precious metals, and the value of jewelry, antiques, and paintings - all are structured on a house of cards that has at its base confidence that the value of these items will not fall. But what if confidence does fall, evaporates, and these items become worthless? The Zetas recommend investing in items that will hold their value after the pole shift - seeds, gardening tools, hand tools, skills in gardening and the ability to build a windmill from old car parts, fish hooks, herds of goats and flocks of chickens and ducks. Even items as humble as needle and thread will have great value when one cannot simply go shopping for new clothes. A treadle sewing machine, which does not require electricity, combined with skill in laying patterns over old scraps of cloth will have greater value than bars of gold after the pole shift. The current economic crisis is a reminder of that.

International Rescue
Aggressive steps were taken by the central banks of many countries to lower interest rates and pump liquidity into their banks. Britain, Australia, S Korea, the US, Canada, Sweden, Swizerland, and Hong Kong dropped their interest rates to encourage economic activity.

British Banks Lead Europe Markets Lower
October 7, 2008
http://biz.yahoo.com/ap/081007/world_markets.html
European stocks shed early gains Tuesday as ongoing fears about the health of the banking system, particularly in Britain, offset hopes that the world's leading central banks will follow Australia's lead and cut interest rates aggressively. RBS was not the only British banking stock in trouble amid news reports that the chief executives of Britain's largest banks met up with British Treasury chief Alistair Darling and Bank of England governor Mervyn King Monday night to discuss the possibility of the government providing funding in exchange for stakes in the banks. The Reserve Bank of Australia surprised markets when it slashed its key rate a full percentage point to 6 percent -- its biggest cut since 1992.

Fed Joins 5 Central Banks - Cuts 1/2 point and Cites 'Intensification' of Crisis.
October 8, 2008
http://money.cnn.com/2008/10/08/news/economy/fed_move/index.htm
The Federal Reserve, working in coordination with other central banks worldwide, enacted an emergency interest rate cut. The Fed lowered its fed funds rate by a half percentage point to 1.5%. The central bank's statement said the move was necessary because of the worsening crisis in global financial markets. The fed funds rate is the central bank's main tool to affect the economy. Lowering the rate pumps money into the economy by reducing the borrowing cost on a broad range of loans, including credit cards, home equity lines and many business loans. The moves were made in coordination with other central banks around the world including the European Central Bank and Bank of England. The Swiss, Canadian and Swedish central banks also made cuts.

Germany, Ireland, the Netherlands, Denmark, Sweden, Austria, and Greece moved to guaranteed deposits and reassure depositors, preventing bank runs.

Markets Routed in Global Sell-off
October 6, 2008
http://www.ft.com/cms/s/0/c9a27b24-93d1-11dd-b277-0000779fd18c.html
Across Europe, governments followed Germany's weekend move to guarantee retail savers' deposits, with similar steps taken in Denmark, Sweden and Austria.

Germany Takes Hot Seat as Europe Falls into the Abyss
October 6, 2008
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/
Chancellor Angela Merkel has been forced to pull her head out of the sand, guaranteeing all German savings, a day after she rebuked Ireland for doing much the same thing. During the past week, we have tipped over the edge, into the middle of the abyss. Systemic collapse is in full train. The Netherlands has just rushed through a second, more sweeping nationalisation of Fortis. Ireland and Greece have had to rescue all their banks. Iceland is facing an Argentine denouement.

Though Paulson's bailout bill is intended to relieve the US banking system of its toxic debt - mortage foreclosures on overinflated real estate - Paulson found he could not wait to pump liquidity into the system. The Paulson bill was going to take months to take effect, and the US could not wait.

Federal Reserve Unveils Short-Term Loan Plan
October 7, 2008
http://www.huffingtonpost.com/2008/10/07/federal-reserve-considers_n_132501.html
To help ease credit stresses, the Fed announced Monday it will provide as much as $900 billion in cash loans to banks. Most of the loans are for 28-days and 84-days. Some are shorter, 13-day and 17-day loans.

How did we get here, and will we return to the roaring 20's, the roaring 90's and the real estate boom under Bush? Per the Zetas, what should be considered are the increasing Earth changes, which will prevent a return to boom times. There won't be a crash where the dollar is worthless and the markets do not exist, but the boom times won't return.

Stressed Out
Wall Street brokers are not yet jumping out of windows, but reminders of the Great Depression were present. Per polls, 6 of 10 people polled fear another depression around the corner.

Poll: 60% say Depression 'Likely'
October 6, 2008
http://money.cnn.com/2008/10/06/news/economy/depression_poll/index.htm
Nearly six out of ten Americans believe another economic depression is likely, according to a poll. The CNN/Opinion Research Corp. poll, which surveyed more than 1,000 Americans, cited common measures of the economic pain of the 1930s:
* 25% unemployment rate;
* widespread bank failures; and
* millions of Americans homeless and unable to feed their families.

Despair and suicide over the economic situation occurred in at least one incident in LA where an accountant shot himself and his entire family.

Porter Ranch Gunman's Letters Cite 'Financial Problems'
October 6, 2008
http://www.knbc.com/news/17635113/detail.html
Karthik Rajaram, 45, was found dead with a gun in hand by police officers who followed a trail of carnage from bedroom to bedroom through the big, two-story house in the Porter Ranch area of the San Fernando Valley. Investigators quickly found two suicide letters and a will, and determined that the man once worked for a major accounting firm and was at least the part-owner of a financial holding company. The man wrote in his suicide letter that he felt he had two options - to just kill himself or to kill himself and his family - and decided the second option was more honorable.

A Connecticut man, angry at his losses, threatened to blow up his bank.

Stamford Man Threatened Bank Over Financial Losses
October 8, 2008
http://www.myfoxny.com/myfox/pages/Home/Detail;
Cops say the Wall Street crisis has had a disturbing affect on one disgruntled investor. Police charged a 60-year-old man with threatening to blow up a bank branch in Stamford. Authorities say he was angry about his investment losses, so he walked into a branch and said he would kill everyone inside.

Per the Zetas, these explosions are due in part to our human tendency to repress our emotions. Thus, they suddenly explode.

ZetaTalk Analysis 7/15/1996: The smooth surface of calm waters can be deceptive. She or he appears so serene, so calm, their feathers never ruffled. Then one day there is an explosion, and murder and mayhem ensue, or else suicide. Perhaps it would have been better to have a bit less serenity, and to have been closer to the truth. The memory or awareness of various emotions is not crucial to survival, and in fact has assisted only somewhat during civilized times. Blind rage erupting during the day can get one fired or exiled, and thus the ability to repress emotions has been, if anything, selected for propagation. Those who could not repress appropriately were repelled from the tribe or city, and did not fare well enough to propagate their genes.

Not surprisingly, Americans are not taking the current economic crisis calmly. If not already affected by job loss, bankruptcy, or the rising cost of gas and food, the plunging DOW is a source of worry. A recent study showed the extent of this worry.

Study: Most Americans Stressed Out By Economy
October 7, 2008
http://wcbstv.com/health/economy.stress.health.2.834942.html
With our national economy in crisis, what does this mean for our health? Americans are so stressed out about our economic crisis, we're irritable, fatigued, and turning to unhealthy ways to cope. The brunt of the country's financial woes seems to take a greater toll on women than men. New data from the American Psychological Association show 84 percent of women are stressed out about the economy, compared with 75 percent of men. Stress also impacts women more physically. According to the study, 56 percent of women reported headaches due to our tough economic times, compared with 36 percent of men. Part of the problem is stress causes illness. How we manage stress is also crucial. In times of crisis, unhealthy approaches may seem easier, but they're often harmful. The study reported 22 percent of men managed stress by drinking, while only 15 percent of women turned to alcohol. Psychologists say the economic crisis creates a particularly worrisome type of stress because for most of us, it's something we just can't control. In that way it's similar to stress caused by fear of terrorism and of natural disasters like hurricanes and tornadoes.

Is there any relief? Yes, per the Zetas, whose advice is simply not to engage in worry. If you can't affect the outcome, can't change the matter, then put it aside. This is, in fact, what individuals who live long, long lives state. If they could not change a matter, they put it aside and refused to worry.

ZetaTalk Advice 7/15/1995: Worry is the greatest drain, as the body is fighting the issues endlessly, with no end. Your body was not designed for this. It was designed for fight or flight, not endless battle. In your primitive past, when presented with challenges, you either fought off the threat or were eaten or destroyed. The matter was over quickly. Modern society presents situations that are neither over quickly nor destroy quickly. Thus the battle stage is drawn out endlessly, and the soldiers grow weary. Put the battle to an end somehow, if only by deciding not to engage. If there is nothing you can do at the moment, and you can have no effect on the outcome, then put your weapons down. Be at peace. Smell the roses.

■  ECONOMY: It is official folks, Iceland is the 1st 1 to go down
Oct 6, 2008

The party's over for Iceland, the island that tried to buy the world
The snow has arrived early in Reykjavik after an unusually long and warm summer. The freeze has brought out the ghostly green haze of the aurora borealis - the Northern Lights - the shape of which shifts dramatically across the tiny city's black skies.
The bars and restaurants of Iceland's capital are packed, the Range Rovers and BMWs are parked nose to tail all along the streets of the central 101 district, and music is pumping from a black stretch Hummer limousine cruising by.
'What can we do? Its difficult times but we've spent all day talking about it, watching the news getting worse and worse. We had to go out and be with friends. Maybe it's like the party at the end of the world,' says Egill Tomasson, 32, sitting in the Kaffeebarinn bar.
Iceland is on the brink of collapse. Inflation and interest rates are raging upwards. The krona, Iceland's currency, is in freefall and is rated just above those of Zimbabwe and Turkmenistan. One of the country's three independent banks has been nationalised, another is asking customers for money, and the discredited government and officials from the central bank have been huddled behind closed doors for three days with still no sign of a plan. International banks won't send any more money and supplies of foreign currency are running out.
People talk about whether a new emergency unity government is needed and if the EU would fast-track the country to membership. On Friday the queues at the banks were huge, as people moved savings into the most secure accounts. Yesterday people were buying up supplies of olive oil and pasta after a supermarket spokesman announced on Friday night that they had no means of paying the foreign currency advances needed to import more foodstuffs.
This North Atlantic volcanic island, which is the size of Cuba, with a population of 320,000 - the size of Coventry's - is an unlikely player on the global financial stage. It is famous for its fish, geysers and for winning the UN's 2007 'best country to live in' poll. But Iceland built its extraordinary wealth on the crest of the worldwide credit boom and now the crunch is sweeping it away, bankrupting a people for whom the past eight years have been, for most of them and by their own admission, one long party.
The nation's celebrated rags-to-riches story began in the Nineties when free market reforms, fish quota cash and a stock market based on stable pension funds allowed Icelandic entrepreneurs to go out and sweep up international credit. Britain and Denmark were favourite shopping haunts, and in 2004 alone Icelanders spent £894m on shares in British companies. In just five years, the average Icelandic family saw its wealth increase by 45 per cent.
But, as a result of the international banking crisis, the billionaires who own everything from West Ham United football club to the Somerfield supermarket chain, Hamleys toy shops and the House of Fraser, are in trouble and the country is drowning in debt.
Iceland's cheap labour force, the Poles and Lithuanians, have left already - there's little point in sending home such a worthless currency, and the tourist season is over. Iceland is on its own.
In the Kaffeebarinn, Egill Tomasson isn't drinking because he has a music festival to organise. Iceland Airwaves takes place in a fortnight, when more than 100 Icelandic bands and 50 foreign ones will play in venues around the city over four days. Most of the tickets have been sold in krona, but the international acts need to be paid in euros, which is going to cost the organisers dearly.
'People here are going to need this festival,' says Tomasson. 'This crisis has been a heavy blow. And many people should have a bad conscience for what has happened. Someone should be prosecuted, they have sucked Iceland dry, taken the money and ran, and left us totally in the shit. People I know who have gone to the UK or the US to study have found their grants worthless, they are stranded.'
Like many his age, Tomasson has only a vague memory of harder times, before the boom that brought Iceland the highest per capita wealth in the world. Older islanders call them the 'Krutt-kynslotin' - the cuddly generation. Eco-aware, earnest but pampered, they drift from organic café to bar, listening to the music of Björk and Sigur Rós, islanders who have made it big abroad. 'They will have to get their hands dirty now,' says chef Siggi Hall, Iceland's answer to Gordon Ramsay, with an effusive vocabulary to match.
'That's good though, they are the I-generation; iPods, iPhones, everything starts with I. Well, we will have to go back to the basics now. Icelanders are risk-takers, but hard working, they will have to downsize. We will have to eat haddock and Icelandic lamb and forget these imports of goose livers and Japanese soy sauce. When everyone was extremely rich in Iceland - you know, last month, it was with money that they never have earned. Now those who were extremely rich are just normally rich, but they think they are poor. They were spoilt, spending billions.'
Hall is due to open his new restaurant on 17 October, but insists the crisis is not worrying him. 'I had been losing customers because people were flying off to Copenhagen and London and New York for the weekend, to eat out. Now they will stay in Iceland, but they will still eat out. People need to eat.'
Outside the city's Hofdahollin car showroom, looking a little rumpled for men trying to sell new and used cars for £35,000 and up, owner Runar Olafsson and his top salesman are sharing a Marlboro. They are not expecting any customers today. 'A few years ago we couldn't get enough top-end cars and we started importing them. We were selling 120, 140, a month. But it turned around so fast,' says Olafsson. 'It's so dramatic, just in one month. We have already seen two dealers go down.
'Customers would come in and we would apply for credit online for them, a 100 per cent loan, and they can drive away in their new Range Rover. It took ten minutes, it was very easy. But 60 to 70 per cent of those loans were in foreign currency, Japanese yen or Swiss francs, and they have gone up 90 per cent as the krona burns. A car worth 5 million krona now has a 9 million loan on it; how are people going to make those payments?'
Foreign currency loans are a problem for homeowners, too. 'Loans have been very cheap, house prices rose and there was a lot of good-quality housebuilding. But the building has halted, nothing is being finished, nothing is selling. The interest rates are staggering. What people are doing now is swapping houses if they want to go bigger or smaller. That is what is keeping us afloat,' says estate agent Ingolfur Gissurarson. His mobile goes off - the ringtone is A Hard Day's Night by the Beatles. 'I changed it to suit the times,' he smiles.
Blame it on the Vikings. Icelanders like to hark back to their ancestors, the rebel Vikings who, as the nation's most revered daughter Björk once explained, 'couldn't deal with authority in Norway. So they flew off in this mad ocean in a wooden boat which is pretty hardcore, North Atlantic in the year 800. And they found this island full of snow ... yeeeah!'
'The Icelandic psyche is an important part of all of this,' says Hellgrimur Helgason, who writes an outspoken newspaper column which exposes feuds between Iceland's ruling class and its entrepreneurs. He is also the author of 101 Reykjavik, a popular novel populated by 'Krutt-kynslotin' characters.
'Before the market reforms the country had stagnated, no one thought Icelanders could be businessmen. We were poor fishermen or farmers, so it had an incredible effect on confidence when we saw these young men out buying up British and Danish companies. Everyone grabbed at the new opportunities like children. Really, it was no surprise that Hamleys toy shop was one of the first purchases.'
Gunnghilder Sveinbjarna and her friend, Anna Lara Magnusdottir, are ordering their second bottle of red wine in the Philippe Starck-designed interior of Reykjavik's Bar 5. Tonight the young women are feeling no pain.
'We come out at the weekend to forget our children and our problems, and this time we will drink extra hard to make sure we forget the economic crisis too,' says Gunnghilder, raising a glass. 'Tomorrow the sore head.'
The door to Hell
• Iceland is known as the Land of the Midnight Sun because in summer there are almost 24 hours of daylight.
• There are 15 active volcanoes in Iceland, including Mount Hekla, long believed to be the entrance to Hell.
• More books are published per capita in Iceland than in any other country.
• Many Icelanders still practise the old Viking religion of Norse mythology.
• Icelanders drink more Coca-Cola than anyone else in the world.
The British connection
• Iceland's biggest bank, Kaupthing, has investments in Costcutter, Somerfield, Jane Norman and the Laurel Pub Company which manages the Slug & Lettuce chain. It jointly owns Kaupthing Edge, an internet savings bank with 150,000 British savers.
• Baugur, an Icelandic international investment company, has significant stakes in Iceland supermarkets, Moss Bros, French Connection, Woolworths, Saks, Whittard of Chelsea, Goldsmiths, House of Fraser, Whistles and Oasis.


■  ECONOMY: As Iceland refuses to honour the British billions in its failed banks, Brown freezes THEIR assets
10/9/2008

by James Chapman
Last updated at 2:33 AM on 10th October 2008
Gordon Brown said Iceland's refusal to pay back billions of pounds owed to British savers was illegal
Gordon Brown declared diplomatic war on Iceland last night.
He launched a furious attack on the 'illegal' refusal to pay back billions owed to British investors in the country's failed banks.
The Prime Minister invoked rarely-used anti-terrorism powers to freeze Icelandic assets here as fears grew that vast sums of British cash could be lost.


Mr Brown said the attitude was 'totally unacceptable'. He said: 'I have been in touch with Iceland's prime minister. I have said that this is effectively illegal action.
'We are freezing the assets of Icelandic companies in the UK where we can. We will take further action against Icelandic authorities wherever necessary to recover the money.'
In an extraordinary move, the Prime Minister used powers under the Anti-Terrorism Crime and Security Act to freeze British assets of Landsbanki, one of the collapsed banks and the operator of the popular internet account Icesave.
'I don't apologise for it,' Mr Brown said. 'This is a very unusual situation, where a
Voiced disappointment: Iceland's Prime Minister Geir Haarde
country has effectively defaulted.'
Iceland's prime minister Geir Haarde voiced disappointment at the lack of assistance he has received from Western countries and threatened to find 'new friends'.
That was seen as a clear reference to Russia, which has offered a four billion euro loan.
There are claims – denied by Reykjavik – that the Kremlin wants the use of a former U.S. military base in return.
Mr Haarde said he told Mr Darling he considered the use of anti-terrorism powers a 'completely unfriendly act'.
The Icelandic disaster could have even wider effects on Britain. Its banks and finance companies are significant shareholders or backers of household-name firms from House of Fraser to Hamleys and the frozen food store Iceland.
Iceland's president has been admitted to hospital for heart surgery, it emerged yesterday.
Olafur Ragnar Grimsson had an angioplasty operation earlier this week as the devastating extent of Iceland's economic meltdown became clear.
Aides were unable to say when he would resume his duties. Although his post is largely ceremonial, his absence will add to the country's gloom.
[link to www.worldpress.org]

■      ЕКОНОМІКА: Диму без вогню не буває
Жовтень 2008
Банківська система тримається на чесному слові
Аби похитнути фінансове становище успішного банку, досить розпустити чутки про його можливе банкрутство
Звільнення  працівників, скорочення виробництва, банкрутство будівельних компаній та банків...  У таких барвах численні експерти розписують наслідки  глобальної фінансової кризи. Частина українців -переважно  тих,  яким нічого втрачати, -ставляться до таких прогнозів  скептично. Мовляв,  нам не звикати. Натомість люди,  які тримають  свої заощадження у банках, почали хвилюватись. А на декого  тепер наводить паніку навіть звичне повідомлення   "вибачте, банкомат тимчасово не працює"...
Очікування банківської кризи - чудовий ґрунт для різного роду махінацій. Достатньо лише розпустити чутки про фінансові труднощі банку та його можливе банкрутство - і мож¬на брати голими руками банк, який вам до вподоби. Приблизно така ситуація склалася у Донецьку з "Промінвестбанком". Кілька ста¬тей у центральних виданнях, листі-вки-попередження від доброзич¬ливців у поштові скриньки меш¬канців Донецька - і люди кинулись достроково закривати рахунки. Зрозуміло, що за такої ситуації ви¬никли перебої з видачею готівки, а це лише посилило паніку. Рей-дерська атака спричинила фінан¬сові труднощі у банку. Вчасно втру¬тився НБУ. Правління Нацбанку прийняло рішення про рефінансу¬вання ліквідності банку у сумі 5 мільярдів гривень. У НБУ запевни¬ли, що на таку підтримку можуть розраховувати усі українські бан¬ки, які добре працюють.
"Кілька місяців тому "Промінве-стбанк" намагались купити, але ке¬рівництво відмовило у продажу. Тому зараз банк намагаються заг¬нати у таку ситуацію, коли його зму¬шені будуть продати. Причому про¬дати значно дешевше, аніж пропо¬нувалось раніше, - каже началь¬ник  прес-центру  Асоціації українсь¬ких банків Сергій Шумило. - Банківська система завжди тримається на довірі, тому вона така чутлива до різних чуток. Періодич но запускають системи дезінформації, які цю до¬віру мають похитнути. Хто це робить і з якою метою, мали б з'ясовувати право¬охоронні органи. У нас дос¬татньо структур, які мали 6 займатися економічними злочинами, але ніхто нічо¬го не робить. Втім, така схема для,України не нова. Скажімо, у 2004 році у такий спосіб придбали банк "Мрія". Напередодні Пома¬ранчевої революції теж говорили про кри¬зу банківської систе¬ми. Причому такі зая¬ви лунали навіть з вуст тодішнього президента Леоніда Кучми, а це лише нагнітало паніку. Але "ліг" Кучма, а банківська система вис¬тояла".
Є кілька версій того, хто ж підко¬пується під "Промінвестбанк". Одні припускають, що це інозем¬ний (ймовірно, російський) банк, який хоче за копійки придбати один з найбільших українських банків.
За іншою версією, - це справа банків-кон-курентів, які хочуть переманити ве¬ликих клієнтів. Натомість фі-нансовий аналітик "Просто-банк кон¬салтинг" Володимир Паюк при¬пускає, що чут¬ки розпускають самі ж акціонери банку. "Проблема в тому, що уже трива¬лий період акціонери "Промінвестбанку" не можуть дійти згоди -продавати банк чи ні. Тому ті, які не мають до-статнього портфеля акцій, аби впливати на прийняття рішень, шука¬ють інші методи впливів", - каже експерт. На думку Володимира Паюка, в українській банківській системі си¬туація не настільки критична, аби можна було говорити про банкрут¬ство окремих банків. Самих лише чуток для того, щоб довести банк до банкрутства, недостатньо навіть в Україні, адже основними клієнтами фінансових установ є не фізичні, а юридичні особи. Навряд чи  якесь солідне  підприємство звертатиме увагу на листівки про ненадійність банку, з яким вони працюють роки. Але репутацію підіпсути таким чином можна, а тоді важче залучити нових клієнтів.
Втім, за допомогою добре спланованої акції можна пустити з торбами навіть успішний банк. Не таємниця, що наші фінансові установи беруть позики за кордоном, а потім самі перепозичають гроші своїм клієнтам. Тому варто одному-двом кредиторам попро¬сити банк повернути позику дост¬роково, і він опиниться на грані банкрутства, адже швидко пере-позичити кошти тепер складно. Внаслідок світової фінансової кри¬зи наші банки втратили доступ до дешевих ресурсів. Якщо раніше за кордоном можна було отримати запозичення в середньому під 7 відсотків, то тепер важко отрима¬ти кредит навіть під 14 відсотків. Але, на думку Володимира Паюка, Нацбанк не допустить жодного бан¬крутства - за потреби банку, який опиниться у скруті, нададуть стаб¬ілізаційні кошти, як було у ситуації з "Промінвестбанком".
На жаль, не всі прогнози такі оптимістичні. "Фінансова та еко¬номічна криза в Україні буде більш руйнівною, ніж на Заході. Причина - вразливість української економ¬іки та слабкість банківської систе¬ми, на тлі світової фінансової кри¬зи, подорожчання газу та падіння цін на сталь. Як наслідок, країна може опинитися у ситуації кінця 90-х років, - вважає голова гро¬мадсько-політичного об'єднання "Український  форум",  академік і НАНУ Володимир Семиноженко. -Схема розвитку кризи в усіх краї¬нах однакова. Вона розпочинаєть¬ся з будівельної та іпотечної кри-'зи, продовжується банківською і завершується загальною фінансо¬вою та економічною кризою".
А тим часом...
Міністерство вугільної про¬мисловості шукає банк, який зможе надати кредит держав¬ним шахтам на суму 3,1 мільяр¬да гривень під 18 відсотків річних. Але через дефіцит гро¬шових ресурсів жоден з украї¬нських банків не може видати кредит ані на таку суму, ані під такі відсотки. Міністерству про¬понують позику за ринковою вартістю - 25 відсотків, але державні шахти не можуть доз¬воли собі такі кредити - з бюд¬жету компенсують лише 10 відсотків. Переговори про на¬дання позики шахтам під держ-гарантГГ ведуть також з амери¬канськими та японськими бан¬ками. Залучені кошти мають піти на технічне переоснащен¬ня вуглевидобувних під¬приємств.
50 тисяч гривень - Такою є максимальна сума відшкодування за вкладами фізичних осіб. Якщо розмір ваших зао¬щаджень понад 50 тисяч гривень, варто тримати гроші у різних банках. На сьогодні учасниками Фон¬ду гарантування вкладів фізичних осіб є 177 банків.

■      ЕКОНОМІКА: Життя у борг
9 жовтня, 2008
Кредитна картка - як бездонна прірва...
Можливість користуватися кредитним рахунком затягує позичальника в боргову яму
Отримати на руки заповітну кредитну картку клієнту "з вулиці" не так і легко. Ще рік тому для цього у деяких банках достатньо було тільки паспорта та ідентифікаційного номера. Тепер, після того як Нацбанк запровадив нові жорсткіші правила надання кредитів, кредитна картка, як і інші види кредитування, стала недоступною для багатьох неплатоспроможних позичальників. Можливо, хоч це остудить бажання українців жити в борг, адже більшість українців, які "живуть" на кредитних картках, постійно забираючи гроші з карток, по вуха погрузли у кредитному болоті.
Пастки на кожному кроці
Аби залучити нових клієнтів, банк іде на усі¬лякі поступки. Людям, які відкривають депозит, банк може безкоштовно запро¬понувати кредитну картку "у подарунок". Власнику депозиту можуть відкрити кредитну лінію на 80% від суми внеску, а власнику зарплатное картки - навіть до 100% від суми зарпла¬ти (овердрафт). При ви¬сокому доході банк гото¬вий відкрити лінію із лімітом навіть до п'яти місячних окладів - одне слово, зробить усе, щоб клієнт потрапив у хитро¬мудро сплетені тенета.
ся або харчуватися божим духом, або брати інший кредит - аби вижити.
При оформленні карт¬ки кредитний інспектор повідомить вам лише приємні нюанси кредиту. Про решту аспектів вам доведеться дізнатися заз¬вичай або під час погашен¬ня, або наприкінці дії кре¬диту. Не варто звинувачу¬вати банки у загребущості - фінансові установи на те й працюють, щоб отри¬мувати прибуток. А клієнтам треба тричі пе¬речитати умови договору. "Звичайно, банк буде агі¬тувати, бо йому це вигід¬но. Тому треба читати ко¬жен пункт договору, і тільки тоді приймати рішення, чи
Овердрафт, який з вуст кредитного інспектора звучить як манна небес¬на, насправді затягує кре-дитоманів у вічну кабалу. Адже якщо людина візьме велику суму кредиту, на¬приклад, у розмірі усієї зарплати, тоді їй доведеть-
задовольняє вас цей кре¬дит. У договорі все обу¬мовлено", - каже началь¬ник відділу економічної роботи та грошово-кре¬дитних відносин управ¬ління НБУ у Львівській області Володимир Ва-сюта.
Скільки відсотків річних — воліють не говорити
Порушив графік пога¬шення кредиту - плати. Деякі банки стягують до 50 гривень за проплату, а до того ще й утричі підви¬щують ставку на суму про-термінованого платежу.
Навряд чи вам вдасть¬ся дізнатися суму річного відсотку за кредитом. Бан¬ки при видачі кредитки воліють уникати цього формулювання. У серед¬ньому вартість кредиток оцінюється в суму від. 25 до 60-70% річних, а се¬редня річна ставка ново¬му позичальнику в грив¬нях становить не менше 35-40%. Хоча це тільки вершина айсбергу - чим привабливіші кредити, тим більші приховані вит¬рати. А це і разові платежі, які займають солідний ку¬сень від тіла кредиту, і комісії, у тому числі разо¬ва за щомісячне обслуго¬вування картки - від 3 до 10% річних, і вартість са¬мої картки, яка може кош¬тувати від 15 до понад двох тисяч гривень - при великій позиці. Попри те, що Нацбанк заборонив банкам "ловити" клієнтів на нібито найменші відсот¬кові ставки, не всі банки цієї вимоги дотримуються. Хоча, якщо ви вже виріши¬ли взяти на себе кредит¬ний тягар, знайте - банк зобов'язаний повідомити
вам про всі додаткові пла¬тежі.
Кредит із пільговим пе¬ріодом - більшість пози¬чальників кидаються на цей вид позики через те, що протягом місяця їм не доведеться платити за ко¬ристування кредитом. Але безплатний сир буває тільки    у    мишоловці.
13 МІЛЬЙОНІВ громадян користуються в Україні кредитними картками. Щороку кіль¬кість емітованих кре¬дитних карток збіль¬шується у середньому
ВДВІЧІ.
Справді, якщо протягом місяця клієнт погашає по¬зику, то сплачує нібито лише малі відсотки - 0,5-1% річних. Але насправді банк все одно заробляє навіть на такому позичаль¬нику, адже тому доведеть¬ся оплатити обслуговуван¬ня картки та комісію за пе¬реведення в готівку. Заз¬вичай при користуванні такою карткою клієнт час¬тіше зніматиме кошти з рахунку, а банку "капати¬муть" комісійні - 1-2% від суми, яка знімається у ме¬режі банкоматів банку-ем-ітента картки. В інших бан¬коматах позичальнику до¬ведеться розпрощатися із 4-5%.

■      ЕКОНОМІКА: Повна валютна дестабілізація
9 жовтня, 2008
Мільйони українців, які повірили, що заощаджувати треба у гривнях, тепер кусають собі лікті

У вівторок за один день вони втратили на своїх рахунках величезні суми. Адже гривня впала на міжбанку до позначки 5,9 за долар...
Тепер заложником цієї ситу¬ації став кожен, хто має кредити у доларах. Адже за кожен повернутий банку "зеле¬ний" треба буде платити більше майже на гривню...
Не можуть бути спокійні й ті, хто тримає заощадження у дола¬рах в банку, оскільки навіть найбільші банківські установи виказують ознаки важкої фінан¬сової недуги... Найприкріше, що держава у цій ситуації поки що не демонструє жодного бажання врегулювати проблему, обмежу¬ючись простою констатацією фактів. Виглядає так, що кожній людині доведеться самостійно у найближчі дні вирішувати, як урятувати у цій ситуації вартість своїх заощаджень.
У цій ситуації думка компетен¬тних експертів може навести на правильне рішення. Адже важли¬во насамперед зрозуміти: чому так сталося? Що це за така валю-тно-грошова політика? До чого вона може призвести надалі?
—Чому Нацбанк так и вводиться з гривнею, кинувши її напризволяще?
— Він це мотивує тим, що лише за тиждень, виходячи на міжбанк для підтримки національної ва¬люти, втратив 342 мільйони до¬ларів із золотовалютних резервів,, — каже відомий фінансовий екс¬перт Віктор Л исицький. —Атому були заяви, що Нацбанк не бо¬ротиметься зі спекулянтами і не має наміру більше проводити ва¬лютні інтервенції для підтри¬мання курсу гривні.
Так, на останньому засіданні Ради НБУ, на яке покладалися великі надії, банкіри повелися доволі стримано. Гривня й так обвалюється, а вони ще на 10 копійок ослабили її офіційний курс — до 4,95 за долар. Щопра¬вда, до "плюс-мінус" 8% розши¬рили коридор, який тепер може становити 4,55 — 5,35 грн.
—Але ж НБУ мас значні золо¬товалютні резерви, понад 38 млрд. доларів, щоб регулюва¬ти курс? Можливо, слід "вики¬нути" на ринок більше доларів?
— У тому й річ. Якщо НБУ — регулятор, то нехай регу¬лює, а не "переводить стріл¬ки" на правоохоронців. Бо якщо в нас курсом валюти ке¬руватимуть пани Луценко чи Наливайченко, тобто міліція та СБУ, то навіщо тоді НБУ, який заплутався з ринковим курсом національної грошо¬вої одиниці? Треба нарешті зрозуміти, що гривня — про¬дукт не Національного бан¬ку, а надбання всіх 46 міль¬йонів українців.
— До речі, про них. Що ж те¬пер робити вкладникам? Пет¬ро Порошенко закликає їх не панікувати, не забирати з банків свої депозити. І водночас повідомляє, що пропонує НБУ та уряду скерувати частину прибутків Центробанку у фонд гарантування вкладів. Це та¬кож лякає, адже прямо вказує на небезпеку для наших заоща¬джень.
— Якби тут йшлося лише про наслідки фінансової кризи або якісь економічні чинники, то я би знав, що відповісти. НБУ все-таки за¬безпечив достатньо високий рівень ліквідності банків і має гроші для їх підтримки. Але єй інші причини. Ось хоч би нестерпна політична ситу¬ація в Україні. Хтось бореть¬ся за владу, а хтось викорис¬товує цей момент, щоб зба¬гатитися, добряче погріти руки на чужому фінансовому попелищі. Адже який аргу¬мент для виправдань? Світова криза!
Що робити вкладникам? Нехай кожен сам вирішує. Адже якщо забере депозити, стане переводити гривневі вклади в долари, то немину¬че втратить двічі — на відсот¬ках, які банк стягне за розір¬вання угоди, і на невигідному сьогодні курсі дорогого дола¬ра. Хоча експерти прогнозу¬ють подальше падіння гривні і називають цифру 5,5 і навіть 7 гривень за долар, я все ж хочу сподіватись, що НБУ до цього не допустить.

■      ВРОЖАЙ: Хліба — вдосталь
Жовтень 2008
В Україні зібрали зерна на 80% більше, ніж торік. Середня врожайність ранніх зернових і зернобобових культур — 34,6 ц/га, тоді як у серпні минуло¬го року —- 20,6 ц/га. Такі дані подає Міністерство аграрної політики.

■      ПОВІНЬ: І знову ріки виходять з іерегів...
9 жовтня, 2008
Через сильні дощі, що протягом 5-6 жовтня лили на Івано-Франківщині, жителям цієї області знову доводиться рятуватися від повені.
ЯК ПОЯСНЮЮТЬ ВЧЕНІ, земля ще не встигла про¬сохнути після липневої повені, тому вона не про¬пустила крізь себе нові опади. Це призвело до підйому рівня ґрунтових вод та води у більшості річок області. Станом на 8 жовтня рятувальники МНС ева¬куювали до безпечних місць 196 осіб. 112 з цих бідак покинули місто Тисменицю, де з берегів вийшла річка Ворона.
У селі Драгомирчаках через розмиття насипу на під'їзді до тимчасового мосту заборонили проїзд че¬рез дорогу державного значення Стрий - Чернівці -Мамалиґа.
А тим часом...
У Богородчанському районі Івано-Франківської об¬ласті прокуратура порушила кримінальні справи про¬ти службових осіб однієї а сільрад, які безпідставно внесли чотирьох селян у списки осіб, оселі яких зруйнувала липнева повінь. Завдяки цьому ці "по¬терпілі" отримали від держави 900 тисяч гривень матеріальної допомоги.

■      ЕКОНОМІКА: БАНКИ НЕ ОТДАЮТ ДЕНЬГИ КЛИЕНТАМ
9 жовтня, 2008
В Проминвестбанк пришли спасатели из НБУ Что ждет остальных?
Украинскую банковскую систему накрывает кризис. Первой его жертвой стал Проминвестбанк (ПИБ) — крупнейший и старейший банк страны, клиентами которого являются миллионы украинских граждан и десятки тысяч предприятий. Нацбанк ввел там временную
администрацию (последняя стадия перед банкротством), а люді ряде регионов страны не могли получить свои деньги с карточ ПИБа. Банкиры опасаются, что кризис доверия охва¬тит всю банковскую систему страны.
ПРОМИНВЕСТБАНК НА ГРАНИ КРАХА. ДЕНЕГ НЕ ОТДАЕТ
Он подкрался незаметно
Клиенты ПИБ не могут получить свои деньги. Возможно, 2 млрд Нацбанка ушли «налево»
Банковская система Украины ока¬залась на грани серьезнейшего кризиса Несмотря на то, что НБУ бросил Проминвестбанку (занимает 6-е место по активам в рейтинге бан¬ков страны) спасательный круг в виде 2 млрд гривен, ситуацию это значи¬тельно не улучшило. Вчера Нацбанк решил взять бразды правления в свои руки и ввел в ПИБ временную адми¬нистрацию во главе с опытнейшим зампредом НБУ Владимиром Крот¬ком. По сути, это предпоследняя ста¬дия перед банкротством (первые две — просто предупрежаения, третья — введение временной администрации, после нее только четвертая стадия —^ бшжротство и распродажа активов).
Очевидно, что НБУ все-таки попы¬тается спасти от банкротства один из крупнейших банков (у него свыше 900 отделений и филиалов по Украине, несколько миллионов клиентов-физ-лиц), но стабилизируется ли ситуация, либо его постигнет судьба рухнувшего 7 лет назад банка «Украина» — боль¬шой вопрос. Тем паче, практически никто пока еще достоверно не знает, что творится внутри ПИБа. Не исклю¬чено, что ситуация там очень тяжелая. «По предварительным данным, ПИБу выдали 2 млрд грн. из обещанных пя¬ти, которые не пошли на оплату дол¬гов по текущим заявкам, а были пере¬числены «нужным людям». Как толь-
ко это обнаружилось, в банке ввели временную администрацию», — сооб¬щил нам источник в Нацбанке. Он не уточнил имена этих «нужников», на¬мекнув лишь, что деньги ушли на по¬литические цели в интересах одной из провластных групп.
ДЕНЬГИ ДАВАЙ! Уже вчера кри¬зис в банке его клиенты почувство¬вали, что называется, в полный рост: сразу в нескольких регионах страны прекратили выплачивать деньги. Пресс-секретарь ПИБ Светлана Кушнир сообщила «Се¬годня», что выплаты по зарплатным карточкам с утра были приостанов¬лены, но к концу их возобновили и обещают не прекращать. Можно получить деньги по срочным депо¬зитам, если закончился срок дого¬вора. А вот разорвать договор с бан¬ком досрочно и забрать свои деньги с депозита пока нельзя. Это можно будет сделать, только если заканчи¬вается срок депозита, или через суд. Впрочем, и он вряд ли поможет — вчера НБУ ввел полугодовой мора¬торий на удовлетворение требова¬ний кредиторов. То есть вкладчики свои деньги с депозитов забрать досрочно уже не смогут.
Правда, никто не может запретить людям, которые опасаются закрыть свои карточные счета в проблемном «Проминвесте» (если они опасаются, что все операции по счетам будут за-
Стоит ли вкладчикам изымать сред¬ства из других банков? Экспер¬ты советуют не паниковать. Да, банковская сис¬тема нестабиль¬на Но сейчас ставки по депо¬зитам как в гривне, так и в иностранной ва¬люте резко рас¬тут (банкам нуж¬ны ресурсы). А потому совсем не грех этим вос¬пользоваться, но при этом четко помнить: фонд гарантирования вкладов гаранти¬рует возврат средств в сумме не более 50 ты¬сяч гривен (в бу¬дущем, возмож¬но, этот барьер увеличат до 100 тысяч). А значит, целесообразно разбить свои сбережения на несколько вкла¬дов, не превыша¬ющих 50 тысяч.
морожены), открыть их в другом бан¬ке для перечисления зарплаты (куда именно должен работодатель пере¬числять деньги работнику — дело су¬губо личного желания работника, — говорят юристы). Правда, средства с прежней «пибовской» карточки, ско¬рее всего, вы перевести на новую не сможете — нужно будет снять их с банкомата (пока тот их выдавать бу¬дет). Также никто не может запретить предприятиям открыть расчетный счет в другом банке и перевести туда все безналичные расчеты.
РЕГИОНЫ. С выплатами по реги¬онам картина пестрая. Например, в Харькове в отделении на пл. Розы Люксембург толпились с утра нес¬колько десятков горожан, но снять деньги никто не смог, хотя еще во вторник их выдавали без проблем. В среду сотрудники вежливо про¬сили клиентов прийти утром в чет¬верг, а еще лучше — не поддаваться панике и не снимать средства: банк, мол, стабильный. Люди запи¬сывались в очередь на четверг, но многие сомневались, есть ли смысл. Вкладчица Олеся Гугков-ская поделилась с нами опасени¬ями, что не сможет снять около 5000 грн., положенных за рождение ребенка. А вот донецкие отделения ПИБ в среду работали в обычном режиме и деньги везде выдавали. В Одессе в ПИБе сказали, что к ним пришло постановление, что в день они могут выдавать не более 2000 гривен. Однако чисто по-одесски дама посоветовала: если очень не¬обходимы деньги, надо сначала снять две тысячи в банкомате, а за¬тем еще две тысячи в кассе.

■      ЕКОНОМІКА: ЧТО БУДЕТ С НАШИМИ БАНКАМИ?
9 жовтня, 2008

В каком состоянии сейчас находятся остальные украин¬ские банки? Ведь в последние годы основной приток средств в украинскую банковскую систему был из-за рубежа: на¬ши банки брали кредиты у за¬падных. Но теперь кредиты практически не выдают, а деньги где-то банкирам брать надо, чтобы выполнять свои обязательства. Хорошо тем банкам, у которых учредители - миллиардеры, имеющие *ной бизнес, кроме банков-жого. А остальные?
Банкиры ничего хорошего 1УГ ситуации с ПИБом не ждут. «Подтвердились самые худшие ожидания по поводу ПИБ. Люди сейчас окончательно сметут все, что там есть. Естес¬твенно, это ударит и по другим банкам — кризис доверия пе¬рекинется на всю систему», — говорит первый зампред прав¬ления Ощадбанка (дочерний банк российского Ощадбанка) Владислав Кравец.
В Нацбанке нам сообщили, что вчера еще два крупных банка — «Надра» и «Аваль» — обратились в НБУ за финан¬сированием . Пресс-служба банка «Надра» згу информа¬цию нам не подтвердила и разъяснила, что «в сентябре-октябре «Надра» прорабаты¬вал с HBCjlieittC^OBaHH^
внешнего займа. «Надра» дсь" говорился с НБУ о получении рефинансирования на выгод¬ных условиях. Сегодня пози¬ции банка очень стабильны».
В банке «Аваль» также оп¬ровергли, что они просили кредит у НБУ. «Аваль» имеет достаточно средств, мы даже даем их взаймы другим бан¬кам, поэтому обращаться в Нацбанк нет необходимости», — сообщила нам пресс-секре¬тарь банка Виктория Миха-левская.
«Кризиса нашей банков¬ской системы не будет, в край¬нем случае Нацбанк может, как это сделал зампред главы НБУ Яценюк в 2004 году, зап¬ретить выдавать вклады, — считает эксперт МЦПИ Алек¬сандр Жолудь. — Но чтобы не допустить паники среди вкладчиков, президент, Каб-мин и Нацбанк должны выс¬тупить с заявлением и успоко¬ить людей. Затем принять до¬кумент, по которому банк, где, например, снято свыше 5% налички в течение недели, ав¬томатически получает право на «подпитку» от НБУ
Что удивительно. В прави¬тельстве до сих пор НИКТО и НИКАК не прокомментиро¬вал ситуацию вокруг ПИБа и банковской системы страны вообще. Молчит Юлия Тимо¬шенко, молчит министр фи¬нансов. Молчит Виктор Ющенко. В США и России для спасения своих финансо¬вых структур тратят миллиар¬ды долларов, а у нас — молчок. Будет хоть кто-то спасать на¬ши банки или пусть они «горят синим пламенем» вместе с миллионами вкладчиков — наше правительство сей воп¬рос, похоже, не интересует.


■      НЕВРОЖАЙ: Погода змінює плани
16  жовтня, 2008
Цієї осені через несприятливі погодні умови посівна кампанія затяглася. Аграрії не встигли висіяти заплано¬вану кількість озимого ріпаку.
А тепер вони поспі¬шають закінчити по¬сів озимих зернових: пшениці, жита, ячменю. Для цього у них залишилося всьо¬го кілька днів...
—   На якому етапі лині посівна в Україні?
— Цього року озимою пше-ницею вже засіяно 5 міль¬йонів 800 тисяч гектарів, — каже кореспондентці "Екс¬пресу" Марія Колесник, керівник аналітичного від¬ділу консалтингового агент¬ства AAA. — Дедалі більше плош засівають озимими, тож щодня число зростає.
За прогнозами, в Україні озима пшениця має займати площу 7 мільйонів 500 тисяч гектарів. Нині вже не можна затримувати посівну кампа¬нію, бо як зіпсується погода, вже нічого на полях не зро¬биш. Посів пшениці бажано закінчити до 20 жовтня. Йдеться про агротехнічні терміни в Україні (крім південних областей та Кри¬му).
— Чи хоча б одну культуру вже ви¬сіяли цілком?
— Аграрії тепер уже закінчили ро¬боти з ріпаком. Цього року засі¬яли ним менше площ,   ніж   було торік: мільйон 271 тисяча гектарів (минулого року — мільйон 354 тисячі ге¬ктарів).
Цієї осені планували під ріпак виділити мільйон 282 тисячі гектарів поля. У сте¬повій зоні посіяли його мен¬ше, ніж планувалося, а на Поліссі та у лісостеповій зоні навпаки — більше. Це пов'я¬зано не із зниженням цін ріпаку, а з тим, що у вересні минають відповідні строки посіву. Вже нині немає сен¬су висівати цю культуру.
Всі інші культури, які не встигли засіяти у вересні та на початку жовтня, висі¬вають ще досі. У вересні дуже часто дощило, тому комбай¬ни не могли вийти у поле та зібрати цьогорічний врожай. Відповідно жнива затрима¬лися. А кошти на проведен¬ня польових робіт були. Ніхто не виїжджав на поля, де стояла вода...
Нині аграрії працюють вдень і вночі, щоб надолужи¬ти згаяне та вкластися в аг¬ротехнічні терміни.
—  Чи вплине значна кіль¬кість вологи на якість висіяного у вересні зерна?
—  Так, висіяне минулого місяця зерно зволожилося. Та це не так погано. Гірше було б, якби воно проросло, стояло у воді, а тоді вдарили морози. Озимі після посіву мають набрати відповідну кількість вологи. Якщо її за¬багато, то злакові можуть бути більш вразливими до хо¬лодів чи до різних хвороб. Усе залежатиме від того, які бу¬дуть погодні умови взимку. Якщо буде холодно і не ви¬паде снігу, то вимерзнуть навіть озимі найстійкіших сортів.
— В Україні, крім традицій¬них злакових, висівають ше й тритикале — озима чи яра зла¬кова рослина, штуч¬но створена селек¬ціонерами схрещу¬ванням жита з пше¬ницею. Чи ця куль¬тура може витіснити пшеницю або жито?
— Насправді в Ук¬раїні під тритикале виділяють незначні площі. Його вико-ристовують при мл¬інні деякі тканні деяких сор¬тів хліба. Сьогодні вигадують новітню хлібну номенклатуру, з'яв¬ляється випічка класу пре-міум.
Та у нас не можуть цілко¬вито перейти на вирощуван¬ня тритикале й забути про пшеницю. Від останньої в Україні не відмовляться, бо це традиційна культура. Мо¬жливе лише невелике скоро¬чення площ, засіяних пшени¬цею, пов'язане з погодними умовами.


■     ЕКОНОМІКА: Це просто шок!
16  ЖОВТНЯ 2008 РОКУ

...За крок від прірви. Інакше не можна охарактеризувати те, що нині діється з економікою країни.
Криза в металургії, будів¬ництві, банківському сек¬торі... На черзі — інші га¬лузі. Вже завтра без роботи може опинитися більш як півмільйона українців, а державна скарбниця — недорахуватися мільярдів гривень.
А тим часом уряд ше донедавна вдавав, шо все "під контролем". Мовляв, це там, на Заході, луска¬ють банки і тисячі людей банкру¬тують. А в нас нічого подібного не може статися. Нас запевняли, що світова криза обійде Україну. А у вівторок стало зрозуміло, що кри¬за без запрошення увійшла у наші домівки. Банкам наказано най¬ближчі півроку не повертати депо¬зитів, а із зарплатної картки не мо¬жна зняти більш як тисячу гривень за день.
Тож люди в шоці: чи побачать вони колись свої гроші?! Адже тут не до жартів: свого часу і з ощад-банківськими вкладами так само починалося... Обмежено кредиту¬вання. Підприємствам заборонено купувати сировину за кордоном за передоплату. Усе це пахне дуже не¬приємно, а беручи до уваги, чим сьогодні зайняті політики, хочеть¬ся плакати від безсилля.
Втім люди, в чиїх кишенях гуляє вітер, лише піджартовують: усе це проблеми багатих, тож хай тепер мастять собі голову. Але це на¬справді самообман: поглиблення кризи лише зробить бідняків ше біднішими.
А прогнози на наступний рік — ще невтішніші. У 2009-му Україна (і державний, і корпоративний сектори) повинна повернути за¬кордонним кредиторам прибли¬зно 50 мільярдів гривень. А та¬ких грошей, кажуть експерти, у нашої країни просто немає... То невже нас очікує цілковитий фінансовий крах? Що кажуть економісти, експерти і астроло¬ги? Цій найважливішій темі, яка стосується без перебільшення всіх, ми присвятили матеріали наших кореспондентів.
Недолуга постанова Національного банку № 319 паралізувала економіку і шокувала простих людей
Національний банк видав нарешті "анти-кризову" постанову, якою намагається нейтралізувати вплив зовнішньої фінансової кризи та стабілі¬зувати банківську систему, захистити вкладників та інших кредиторів банків. Краще б він цього, звичайно, не робив! Країні запропоновано ряд заходів, які повинні начебто порятувати цей сектор від руйнації. Які це заходи? Наскільки вони ефективні? Коли очікувати від них результату?
ДЕФІЦИТ ВАЛЮТИ
— Можливо, ця постанова й порятує банки, — каже прези¬дент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. — Але якою ціною? Чи можна в такій біді настільки абстрагувати банківську систему від решти економіки? Себе рятувати, а інших гробити? Адже чого варт¬ий пункт, яким банкам заборо¬няється нарощувати кредитний портфель. Хіба треба поясню¬вати фінансистам, що нульовий приріст кредитів в економіці — це кризове явище? Не буде при¬росту позик — не буде прирос¬ту виробництва. І якби ж то лише це. Адже без допомогових коштів підприємства будуть змушені згорнути свої програми, проекти і відрапортують чималим спадом. Скорочення персоналу і падіння зарплат неминучі.
—  У країні великий дефіцит інвалюти. Як НБУ збирається подолати цю найбільш кризову фінансову проблему?
— Він тимчасово встановлює для банків нульову ставку ре¬зервування коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк до 183 календарних днів. Ну, нарешті зрозумів, що не можна обмежувати приплив ва¬люти. Але зрозумів лише після того, як три-чотири місяці буквально виштовхував валюту з України, спровокувавши дола¬ровий голод. І проблема втому, що тоді вона ще була і в нас, і у світі, а тепер нема.
—  Як ви оцінюєте дії НБУ щодо підтримки банків? Чи не надто жорсткі умови?
— Добре, що уточнено пара¬метри, за якими підтриму¬ватимуться ті банки, які пере¬бувають у стані негативного балансу. Тепер, щоб видати банку кредит, аби підтримати його ліквідність,, НБУ вимагає в заставу, цитую, "цілісні май¬нові комплекси позичальника, державні зобов'язання за внут¬рішніми та зовнішніми пози¬ками, облігації місцевої пози¬ки, корпоративні права та облігації підприємств й інших суб'єктів господарювання, шо вільно обертаються на ринку". Тобто все або, точніше, 90% вартості наданого банком за¬безпечення. Це призведе до ба¬нкрутства цілого ряду банків, які не потягнуть ні такої заста¬ви, ні 15-відсоткової ставки, ні надто короткого — до року — кредиту.
Я не скажу, що це дуже пога¬но. Природний добір мусив ко¬лись відбутися і в цьому сек¬торі. Чимало країн сьогодні взагалі націоналізують слабкі банки. Але з нашою недороз¬виненою банківською систе¬мою втрата кожного грошови¬того "бійцям відчутно б'є по економіці, якій так бракує коштів. А тепер їх буде ще мен¬ше.
СПАДУ НЕ УНИКНУТИ
—  Що буде з іншим найпо¬тужнішим сектором економіки — промисловістю? Як вона витри¬має такий фінансовий геноцид проти себе?
— У вересні ми вже мали 4,5% спаду виробництва. А якщо кредитування більше не буде і, як сказано в постанові НБУ, не дозволяється рефінансування позик, тобто отримання нових кредитів для покриття старих, заборонена їх пролонгація, то чимало підприємств виявлять¬ся неплатоспроможними. Без жодного шансу вижити вони просто зупиняться. Підніметь¬ся така хвиля банкрутств, що й уявити собі важко.
— Але ж подібна санація, під час якої відбраковуються неефе¬ктивні виробництва, начебто та¬кож позитивний для економіки момент?
— Так, але коли коней міня¬ють на переправі, на ходу змі¬нюють правила гри і навіть не дають шансів до них пристосуватися, це неправильно. Бізнес брав кредити, будував свої пла¬ни, не знаючи, що одного чу¬дового дня умови різко змі¬няться. Ще весною, коли роз¬гулялася інфляція, я попе¬реджав, що це так гойдне еко¬номіку, призведе до такої мас¬штабної фінансової кризи, що наслідки будуть просто руйнів¬ними. Але ніхто тоді до цього не дослухався. У нас же кредит¬ний голод не сьогодні виник. Уже десь із рік підприємствам обмежують позики, встановлю¬ють нереальні, наприклад, 30-відсоткові ставки. І ніхто цим не займався.
Окрім цього, у наступному році Україні потрібно десь узя¬ти близько 50 — 55 млрд. доларів на покриття дефіциту поточних операцій, боргів та інших обо¬в'язкових платежів. А де їх узя¬ти?
— Підприємствам заборонили проп. іачувати авансом сировину. Як це позначиться на ньому?
— Я розумію, чого хоче доби¬тися цим НБУ. Він запобігає фіктивним валютним опера¬ціям, за якими деякі підпри¬ємства під виглядом передопла¬ти просто вивозять валюту за кордон. Але це паралізує робо¬ту тих, хто справді отримує по¬ставки з-за кордону. І таких оплат забороняти не можна! Адже ми щось авансуємо, але й самі чимало отримуємо без пе¬редоплати. Ось той же газ нам дають авансом, ми потім за нього розраховуємося. То чому вони нам можуть давати товар у кредит, наперед, а ми їм аван¬сувати проплату — ні? Це якийсь радянський анахронізм. І взагалі, партнерські відно¬сини, особливо зі світом, треба будувати на заохоченні, а не на заборонах.
— До чого така політика НБУ може призвести?
—  До зупинки тих вироб¬ництв, які залежать від поста¬вок сировини та продукції з-за кордону. А це чи не кожне дру¬ге підприємство. Адже в нас не найкраща слава в світі, тому закордонні партнери без аван¬су, передоплати, та ще й в умо¬вах світової фінансової кризи, не поставлятимуть сюди сиро¬вину. Вони неодмінно скажуть: якщо ви нам перестали дові¬ряти, то чому ми вам повинні вірити? Думаю, роботу 40%, якщо не більше, підприємств буде паралізовано.
2004-Й НЕ НАВЧИВ
— Під час Помаранчевої рево¬люції країною теж прокотилася хвиля паніки. Наскільки нинішня ситуація подібна? Яку науку ми почерпнули з тих подій?
— Та це абсолютно різні речі — кризи 2004 і 2008 років, — вва¬жає Володимир Лановий. — І НБУ даремно записує собі в актив те, що начебто поряту¬вав тоді Україну. Адже ситуація була така: ряд олігархів, зляка¬вшись наслідків виборів, полі¬тичних гасел, що бандити сиді¬тимуть у тюрмах, а багаті змушені будуть поділитися з бід¬ними, стали масово вивозити свої капітали за кордон. Виник дефіцит валюти, і НБУ, за¬панікувавши, змушений був за¬провадити певні обмеження.
Тепер інша ситуація — спра¬вжня банківська криза. І паніка не до порівняння з тією, 2004 року, що лише заворушилася серед вкладників, та й бан¬ківська система була здоров-шою. А тепер, коли зі знекров¬леної банківської системи люди викачали за якихось два тижні понад 6 мільярдів доларів, це вже не жарти.

■      ЕКОНОМІКА: Депозити: віддадуть — не віддадуть
16 ЖОВТНЯ 2008 РОКУ
Люди побоюються, що на "розмороження депозитів' можна чекати так довго, як і на повернення радян¬ських заощаджень в ощадкасах.
Банкам наказано найближчі пів¬року не повертати депозити, термін дії яких ще не закінчився. І ось з 13 жовтня вкладники у паніці — чи по¬бачать вони колись свої гроші? Адже в 1992 році було прийняте таке ж рішення — заморозити ощадбан-ківські депозити, і їх не розмороже¬но й дотепер.
—  Рішення, треба сказати, а ля совєтікус! — каже фінансист Віктор Лисицький. — Чому ми повинні вла-сними коштами, інфарктами та інсультами розраховуватися за по¬милки наших банкірів? Але ситуацію треба рятувати. Отже, доводиться з двох зол обирати менше. І НБУ зва¬жився на такий непопулярний крок — тимчасово заморозити депозити. До того часу, доки в банківському секторі стабілізується ситуація, тоб¬то встановиться, як кажуть банкіри, позитивний тренд.
— А коли вона стабілізується?
— Такої кризи ми ще не пережи¬вали, тому важко робити якісь про-
гнози. Якщо НБУ на півроку запро¬вадив таке обмеження, то він і дав відповідь на ваше запитання. Але я не думаю, що півроку вистачить для оздоровлення. Та за цей час, хочу в це вірити, люди побачать, що нічого поганого з їхніми вкладами не діється, і заспокояться.
— До речі, НБУ заморожує лише ті депозити, термін яких ще не закінчився, — каже заступник го¬лови комісії з банківського аналізу
Українського товариства фінан¬сових аналітиків Віталій Шапран. — А якщо угода з банком добігла кінця, свій вклад можна буде забрати.
- Але ж. за нашим Цивільним ко¬дексом, вкладник має право дост¬роково забрати свій депозит?
— Має. Та в постанові не написа¬но прямо — заборонити видавати де¬позити. Там інше формулювання — "не допускати виконання банками зобов'язань за угодами про залучен-
ня коштів до закінчення терміну по¬вного виконання цих зобов'язань". Тож якщо в угоді з банком передба¬чено пункт про те, що можна дост¬роково розірвати угоду, то на цьому можна наполягати. Якщо ж такого пункту нема, то й суд не допоможе. Хоча банкам дозволяється видава¬ти депозитні кошти на проплату ва¬жливих покупок, навчання, ліку¬вання.
-  Чи можна гарантувати вклад¬никам, що з їхніми депозитами не станеться того, що сталося з ощад-банківськими? Тобто що вони не бу¬дуть навічно заморожені?
—  НБУ заявляє, що це тимчасо¬вий захід, який триватиме до ста¬білізації в банківському секторі. А ось коли ця стабілізація настане, я сказати не можу. Надто складна си¬туація.
-  Наші читачі телефон1, ють, що заблоковані не лише депозити, але й карткові рахунки деяких банків. Чому?
—  Можуть бути заблокованими картки Промінвестбанку та ряду його партнерів за цією послугою. Деякі банки зі слабкою ліквідністю лімітують суми, які можна зняти протягом дня. Але більшість банків таких обмежень не запроваджува¬ла.
ПРОГНОЗИ
Я Володимир ЛАНОВИЙ:
"Якби я бачив, що наша держава робить усе можливе для виходу з цієї кризи, я б міг більш-менш точно сказати, скільки вона триватиме. Але коли фактично ніхто нічого не робить, якщо не брати до уваги на 80% технічних рішень НБУ, то що я можу сказати? Треба щонайменше рік мудрості, аби принаймні поверхнево виправити ситуацію"
Віталій ШАПРАН:
"Я думаю, що по¬трясінь вкладники не зазнають. Не пізніше як через півроку їхні депозити розморозять"
В Віктор ЛИСИЦЬКИЙ:
"Насамперед треба рятувати виробництво, яке створює ВВП. Але ■якщо банками ще хтось займається, то промис¬ловістю — ніхто. Що можна передбачити в такій ситуації?"

■  MELTING: Yosemite Melting
October 19, 2008
California glaciers around Yosemite are rapidly melting.
Yosemite Glacier on Thin Ice
As signals of climate change begin to come into focus in the Sierra Nevada, its melting glaciers spell trouble in bold font. Not only are they in-your-face barometers of global warming, they also reflect what scientists are beginning to uncover: that the Sierra snowpack - the source of 65 percent of California's water - is dwindling, too. More of the Sierra's precipitation is falling as rain instead of snow, studies show, and the snow that blankets the range in winter is running off earlier in the spring. And snow in the Sierra touches everything. Take it away and droughts deepen, ski areas go bust and fire seasons rage longer. Some glaciers already have melted away, including the first Sierra glacier discovered in Yosemite by John Muir in 1871. Today, the remaining 100 or so are withering, including Lyell, the second-largest, which could be gone inside a century.

Немає коментарів:

Дописати коментар