Моніторинг земних змін

Тут зібрані з різних джерел повідомлення і факти, які свідчать про те, що на Землі відбуваються значні геологічні і кліматичні зміни, і про настання в найближчі роки Зсуву Полюсів в зв'язку з черговим наближенням Планети X, Нібіру. (згідно з http://www.zetatalk.com/)

Короткі повідомлення зібрані тут походять з мас-медіа, теле і радіо новин, Інтернету, etc.

------

Earth Changes Monitoring

Facts gathered here from various sources indicate that major geological and climate changes are happening on Earth, which herald a Pole Shift in near future due to rearrival of Planet X aka Nibiru. (according to http://www.zetatalk.com/)

Short notes collected here come from mass media, television and radio news, Internet, etc.

Articles by Year - Статті за роками

Шукати в цьому блозі

понеділок, 5 липня 2010 р.

2009 July

Польские города заливают сильные дожди


2 июля 2009

Мощные ливни обрушились на польские города, от разгула стихии особенно пострадали Мазовецкое, Варминьско-Мазурское и Поморское воеводства

Мощные ливни обрушились на польские города. По данным польского института метеорологии, от разгула стихии особенно пострадали Мазовецкое, Варминьско-Мазурское и Поморское воеводства.

В Гданьске на некоторых улицах уровень воды достиг одного мера. Из-за рухнувших на железнодорожные пути деревьев прервано движение поездов между Ольштином и Варшавой. Обвал железнодорожной насыпи полностью прервал движение поездов в районе города Прущ Гданьски, где оказались заблокированными оказались несколько тысяч пассажиров. Наблюдаются множественные случаи обрывов линий электропередач.

В Гдыне ливень был настолько сильным, что за 15 минут на один квадратный метр поверхности там выпало 12-15 литров воды. В Варшаве объявлено штормовое предупреждение. В соответствии обнародованными данными, ураган может ударить по столице Польши в ночь на четверг, сообщает ИТАР-ТАСС.На папері все чудово

2-9 липня 2009

■ Зменшення безробіття — це лише літня ілюзія

Кількість незай¬нятих громадян, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості, скоротився з 827,4 тисячі осіб на • 1 травня цього року до 752 тисяч на 1 червня. Тобто за місяць 75 тисяч безробітних праце-влаштувалися?

Про це ми запитуємо за-ступника директора НДІ праці та зайня¬тості населення Миколу Ша-повала.

— Чи саме так слід розуміти ці цифри?

— Не зовсім так, частина цих людей могла й не знайти місця праці, але термін пере¬бування на обліку в службі за¬йнятості закінчився, їх зня¬ли з реєстрації та виплати до¬помоги. Дехто з настанням літа знайшов якусь сезонну роботу, адже в цей час її не¬мало. Відкрилися пансіонати, бази відпочинку, дитячі табори, пляжі, я вже не кажу про різні сільськогосподар¬ські роботи. До осе¬ні люди, як то ка¬жуть, переканту¬ються, а ось що бу¬де далі — доволі тривожне запитання. Тільки осінь покаже, чи криза справ¬ді відступила, а економіка стабілізувалася, а може, й пішла в ріст, чи це лише літня ілюзія?

— А ви як думаєте?

— Я просто вмію читати статистику. А вона веде мову не про зайнятість, не про пра¬цевлаштованих, а про змен¬шення кількості тих, хто пе¬ребуває на обліку в центрах зайнятості. Про зареєстрова¬не, паперове безробіття. А це різні речі. Бо рівень праце¬влаштування якраз різко ско¬ротився як загалом в Україні, так і в більшості регіонів. На¬приклад, за сприяння Держ-служби зайнятості у травні працевлаштовано на 22% лю¬дей менше, ніж у квітні.

Бачите, проблема ще й у тому, що за нашими сувори¬ми правилами не всі зареєст¬ровані у службах зайнятості набувають статусу безро¬бітних. А тим більше, не ко-

жному виплачується допомо¬га через безробіття, таких лише 74%. Це означає, шо кожен четвертий із тих, хто став на облік, не отримував ані копійки допомоги. То навіщо там стояти, якщо принаймні влітку можна десь підробити?

Ось вам на підтвердження красномовний факт від того ж Держкомстату. Він фіксує, що кількість зареєстрованих безробітних найбільше змен¬шилася у Криму та Херсон¬ській області. Звісно, там розпочався відпочинковий сезон, і люди знайшли робо¬ту. А він закінчиться, і вони знову прийдуть у центри за¬йнятості. То хіба можна го¬ворити про те, що наш ринок праці ожив? Ні у Криму, ні у Херсоні не збільшилася кіль¬кість постійних робочих місць, шоб люди цілий рік могли працювати.

Або візьмімо структуру за¬реєстрованих. Переважна більшість із тих 752 тисяч без¬робітних — міське населен¬ня, а в селі їх значно менше. І вже це насторожує, адже всі ми добре зна¬ємо, що в селі чи не кожен працездатний — без роботи. Тому насправді це співвід¬ношення мало б при¬наймні помінятися місцями. І тоді за¬гальні цифри були б дещо інші. Думаю, шо вони перевалили б за мільйон тих, хто без роботи насправді. Навіть тепер, уліт¬ку.

— Цікаво, а хто вони, без¬робітні?

— Кожен другий із них ра¬ніше був робітником, кожен третій — службовцем, а кожен п'ятий узагалі не має про¬фесійної підготовки, тож час¬то потраплятиме в цю статис¬тику. А це дуже тривожний симптом, коли аж стільки робітників не має роботи. Зна¬чить, у державі нічого не ро¬биться, не створюється дода¬на вартість, а просто всі якось прилаштувалися й виживають. А навантаження незайнятого населення, яке перебувало в цей час на обліку, становило 88 осіб на 10 вільних робочих місць. Це в середньому, а в Івано-Франківській області, наприклад, воно становило 495 осіб. Майже 50 претендентів на одну вакансію!Backup plan to get NASA to moon cheaper

Jul 6, 2009

San Francisco Chronicle

Like a car salesman pushing a luxury vehicle that the customer no longer can afford, NASA has pulled out of its back pocket a deal for a cheaper ride to the moon.

It won't be as powerful, and its design is a little dated. Think of it as a base-model Ford station wagon instead of a tricked-out Cadillac Escalade.

Officially, the space agency is still on track with a 4-year-old plan to spend $35 billion to build new rockets and return astronauts to the moon in several years. However, a top NASA manager is floating a cut-rate alternative that costs around $6.6 billion.

This cheaper option is not as powerful as NASA's current design with its fancy new rockets, the people-carrying Ares I and cargo-lifting Ares V. But the cut-rate plan would still get to the moon.

The new model calls for flying lunar vehicles on something very familiar-looking - the old space shuttle system with its gigantic orange fuel tank and twin solid-rocket boosters, minus the shuttle itself. There are two new vehicles this rocket would carry - one generic cargo container, the other an Apollo-like capsule for astronaut travel. Those new vehicles could both go to the moon or the international space station.

What's most remarkable about this idea is who it came from: NASA's shuttle program manager John Shannon. He recently presented it to an independent panel charged with reviewing NASA's costly spaceflight plans. And he was urged to do so by a top NASA administrator.

It shows that top officials in NASA, an agency of engineers who regularly make contingency plans, worry that their preferred moon plan is running into trouble, space experts said.

Shannon says he likes the present return-to-the-moon design. But he said, "I think the cost numbers are going to give us problems." So for the past three years, Shannon and a handful of others have casually tinkered with the shuttle-less shuttle, an idea that has kicked around NASA for decades. The Shannon team did so with the permission of NASA and is not connected with another group of space program workers who drew up a different alternative to Ares and did so anonymously for fear of retribution from NASA officials.

"What I was doing was not a break from NASA," Shannon said in a telephone interview. "I don't care what launcher we use, I just want to go to the moon."

This is all happening while NASA's new moon program, called Constellation - as well as the entire human spaceflight program - gets a hard look from an outside board as part of President Barack Obama's science policy.

And that panel's first reaction to Shannon's presentation was positive.

"Terrific, very well done," said panel chairman Norman Augustine, a longtime aerospace executive who noted that he liked a similar proposal 20 some years ago.

Both the Augustine panel's reaction and the upper-level management fingerprints on the Shannon proposal suggest to space experts that NASA management may be shifting gears, or at least signaling its doubts about the costlier plan.

Howard McCurdy, an American University public policy professor who has written books about the space agency's decision-making, believes that NASA management worries there won't be enough money for the Cadillac version.

"They are hedging their bets," agreed Keith Cowing, a former NASA engineer who runs the Nasawatch.com Web site, which acts as a watchdog on the space agency. "It clearly reflects some doubts among senior agency folks in the overall veracity of their current approach."

NASA spokesman Michael Curie said Shannon was encouraged to make the presentation "in the spirit of sharing the options we've studied in the past."

But he added: "NASA believes the best plan is to fully fund the current architecture. ... This does not indicate a lack of confidence in or support for the current program."

Shannon said his numbers are rough and could change. The system would use hardware already built, like the engines, to save time and money. Eventually new engines would be built, but from the old design.

Shannon's concept would use the same new Orion crew capsule being designed for Constellation. The only new vehicle would be the cargo container. Both would sit on the external fuel tank like the shuttle does now. When the crew capsule flies, it would be inside the cargo carrier at the top, with an emergency escape system.

And that "is the easiest part of the whole structure," Shannon said.

Another advantage of using the old shuttle system is that NASA wouldn't have to reconfigure its Kennedy Space Center launch site and would use shuttle flight control systems, which would save billions of dollars, time and headaches, Shannon said. The new system could also launch a year earlier, and fewer space workers would have to be laid off because of that, he said.

The Shannon plan - called the Shuttle-Derived Heavy Lift Launch Vehicle - would only be able to carry two astronauts at a time instead of three or four. That might mean less of a moon base, Shannon said.

Whatever the final plan, Shannon said it all comes down to this: "I would like us to be in the lunar business."Backup plan to get NASA to moon cheaper

Jun 7, 2009

San Francisco Chronicle

Like a car salesman pushing a luxury vehicle that the customer no longer can afford, NASA has pulled out of its back pocket a deal for a cheaper ride to the moon.

It won't be as powerful, and its design is a little dated. Think of it as a base-model Ford station wagon instead of a tricked-out Cadillac Escalade.

Officially, the space agency is still on track with a 4-year-old plan to spend $35 billion to build new rockets and return astronauts to the moon in several years. However, a top NASA manager is floating a cut-rate alternative that costs around $6.6 billion.

This cheaper option is not as powerful as NASA's current design with its fancy new rockets, the people-carrying Ares I and cargo-lifting Ares V. But the cut-rate plan would still get to the moon.

The new model calls for flying lunar vehicles on something very familiar-looking - the old space shuttle system with its gigantic orange fuel tank and twin solid-rocket boosters, minus the shuttle itself. There are two new vehicles this rocket would carry - one generic cargo container, the other an Apollo-like capsule for astronaut travel. Those new vehicles could both go to the moon or the international space station.

What's most remarkable about this idea is who it came from: NASA's shuttle program manager John Shannon. He recently presented it to an independent panel charged with reviewing NASA's costly spaceflight plans. And he was urged to do so by a top NASA administrator.

It shows that top officials in NASA, an agency of engineers who regularly make contingency plans, worry that their preferred moon plan is running into trouble, space experts said.

Shannon says he likes the present return-to-the-moon design. But he said, "I think the cost numbers are going to give us problems." So for the past three years, Shannon and a handful of others have casually tinkered with the shuttle-less shuttle, an idea that has kicked around NASA for decades. The Shannon team did so with the permission of NASA and is not connected with another group of space program workers who drew up a different alternative to Ares and did so anonymously for fear of retribution from NASA officials.

"What I was doing was not a break from NASA," Shannon said in a telephone interview. "I don't care what launcher we use, I just want to go to the moon."

This is all happening while NASA's new moon program, called Constellation - as well as the entire human spaceflight program - gets a hard look from an outside board as part of President Barack Obama's science policy.

And that panel's first reaction to Shannon's presentation was positive.

"Terrific, very well done," said panel chairman Norman Augustine, a longtime aerospace executive who noted that he liked a similar proposal 20 some years ago.

Both the Augustine panel's reaction and the upper-level management fingerprints on the Shannon proposal suggest to space experts that NASA management may be shifting gears, or at least signaling its doubts about the costlier plan.

Howard McCurdy, an American University public policy professor who has written books about the space agency's decision-making, believes that NASA management worries there won't be enough money for the Cadillac version.

"They are hedging their bets," agreed Keith Cowing, a former NASA engineer who runs the Nasawatch.com Web site, which acts as a watchdog on the space agency. "It clearly reflects some doubts among senior agency folks in the overall veracity of their current approach."

NASA spokesman Michael Curie said Shannon was encouraged to make the presentation "in the spirit of sharing the options we've studied in the past."

But he added: "NASA believes the best plan is to fully fund the current architecture. ... This does not indicate a lack of confidence in or support for the current program."

Shannon said his numbers are rough and could change. The system would use hardware already built, like the engines, to save time and money. Eventually new engines would be built, but from the old design.

Shannon's concept would use the same new Orion crew capsule being designed for Constellation. The only new vehicle would be the cargo container. Both would sit on the external fuel tank like the shuttle does now. When the crew capsule flies, it would be inside the cargo carrier at the top, with an emergency escape system.

And that "is the easiest part of the whole structure," Shannon said.

Another advantage of using the old shuttle system is that NASA wouldn't have to reconfigure its Kennedy Space Center launch site and would use shuttle flight control systems, which would save billions of dollars, time and headaches, Shannon said. The new system could also launch a year earlier, and fewer space workers would have to be laid off because of that, he said.

The Shannon plan - called the Shuttle-Derived Heavy Lift Launch Vehicle - would only be able to carry two astronauts at a time instead of three or four. That might mean less of a moon base, Shannon said.

Whatever the final plan, Shannon said it all comes down to this: "I would like us to be in the lunar business."Sinking/Rising Land

July 8, 2009

A beach in Alaska suddenly heaved, rising 20 feet, and geologists are confused. No earthquake had occurred with enough force to cause this.

'Uplift' baffles Scientists, Transforms Area Beach

http://www.homernews.com/stories/070809/news_1_002.shtml

Like a giant fist punching through the earth, a 1,000-foot long section of the beach below Bluff Point rose up 20 feet from the tidelands sometime last Friday or late Thursday, pushing boulders up from the ocean bottom, cracking sandstone slabs and toppling rocks upside down. Below Bluff Point, a new fissure opened up at the base of the 800-foot high cliff. The uplift could be a re-activation of a landslide that happened perhaps 12,000 years ago. Scientists don't know exactly what caused the uplift. It would take an earthquake over magnitude 7 to cause an uplift that high, said a geologist with the U.S. Geological Survey in Anchorage. Visitors to the beach on Friday morning after low tide reported the rockweed remained wet and fresh, suggesting the uplift happened sometime early July 3 or late July 2. No major earthquakes were measured by USGS. Below the bluff and bench might be a curving zone of weakness, with the curve sloping up toward the beach. A huge land mass above the zone might have slipped, with the underground or beach end rotating up, thrusting the clay and rocks above it and causing the new uplift. The test of his theory would be to look for inland fissures, or scarps, at the base of the bluff. Why the uplift happened now - and didn't happen in the 1964 Great Alaska Earthquake - is unknown.

Land up in Alaska, land down in Germany. For unknown and unexplained reasons, a mass of land, long stable and populated, slid off into a nearby lake. Germany was also the site of the first dramatic incident of an imploding building, on March 3, 2009.

Landslide Tips House into Lake

July 18, 2009

http://www.thelocal.de/national/20090718-20679.html

The house had been standing some 120 metres from the shore. Half of another house has also slipped into the lake, once an open-pit. There is some doubt whether one of the missing people, a 50-year-old man, was in the house at the time of the landslide, but authorities are assuming that all three were asleep when the accident occurred. A piece of land 350 metres long and 120 metres wide had collapsed. An entire street had also tipped into the nearby Lake Concordia. The danger of further landslides prevented rescue workers from reaching the wreckage of the house, which was completely submerged under water.Tremors On San Andreas Concern Scientists

Jul 10, 2009

LOS ANGELES, CA - Mysterious tremors on the San Andreas Fault may indicate a large scale earthquake is not far off. Researchers at UC Berkeley monitored tremors on the fault's central section between July 2001 and February 2009.

The tremors happened deep underground and lasted anywhere from 2 minutes to half an hour. During the period of study, there were two strong earthquakes. A magnitude 6.5 in 2003 and a magnitude 6.0 a year later. Each of the earthquakes were preceded by high tremor activity.

The tremors persist to this day and are still happening at a rate twice that of the tremor activity prior to 2003. This has researchers at UC Berkeley concerned that the fault may be working up to another large earthquake.

"The fact that the tremors haven't gone down means the time to the next earthquake may come sooner," said Berkeley seismologist Robert Nadeau. Nadeau led the research which was funded by the US Geological Survey and the National Science Foundation.

While scientists with the US Geological Survey say they find the research interesting, they are quick to say there is not enough data to support the concerns of the Berkeley researchers. "We don't have enough data to know what the fault is doing in the long term," said Susan Hough, seismologist with the USGS.Цей грип прийде до нас вже завтра

Липень 2009

■ Людей охопила паніка, а в більшості аеропортів досі немає пунктів санітарного контролю

Кілька останніх днів з повідомлень про свинячий грип розпочинаються новини всіх телеком-паній світу.

Найбільше вражає, як швидко маловідома і небезпечна недуга по¬ширюється світом. Щойно йшлося про Мексику, де госпі¬талізовано майже 2000 осіб, а померло понад 100 хворих, а грип уже перекинувся на США, Океанію і Європу.

А на просторах колишнього СРСР недужу з підозрілими симптомами виявили у Росії: мо¬лода жінка, яка прилетіла з Ме¬ксики, почулася зле просто в ае¬ропорту, коли забирала багаж...

"Рівень загрози — чотири!" З такою заявою виступила Всесвітня організація охоро¬ни здоров'я. Це означає, що ситуація з поширенням сви¬нячого грипу з третьої пере¬йшла у наступну, тривожнішу фазу. Шоста, остання, фаза — це глобальна епідемія.

Саме цього так остерігають¬ся епідеміологи. Востаннє ВООЗ оголошувала грипозну пандемію у 1968 році, коли вна¬слідок так званого гонкон¬гівського грипу помер майже мільйон осіб в усьому світі.

А наскільки небезпечний "мексиканський грип"? Що взагалі відомо науковцям про новий штам?

— Зі штамом "Каліфорнія 04/2009" ніхто з епідеміологів досі справи не мав, — розповіла кореспондентці "Експресу" Тамара Лобова, вірусолог, ка¬ндидат медичних наук, вчений секретар НДІ грипу Російської академії медичних наук. — Сам свинячий грип, що належитьдо роду мікровірусів підроду А, вивчено добре. Зазвичай його штами і викликають сезонні спалахи захворюваньсередлю-дей. Однак у новому "гібриді"

виявлено генетичний матеріал тих штамів, які, як правило, вражаютьлише свиней і птахів. Тожу питанні діагностики (у Європі вона ускладнена з тої причини, що потрібних реак¬тивів немає у базі даних вірусо¬логів) і терапії доведеться по¬кладатись на рекомендації ВООЗ та досвід американських колег. Вони уперше зіткнулися з переродженим вірусом. Але, на щастя, їм вдається досить успішно лікувати своїх паці¬єнтів уже відомими противі¬русними препаратами.Антарктида наполняется новыми существами

2009

Новые, чуждые континен¬ту существа, такие как спо¬ры, клещи, лишайники и мхи, стали появляться в Ан¬тарктиде. Невольно они бы¬ли занесены учеными и ту¬ристами, и могут повредить жизнь в ледяной местнос¬ти.

Антарктида известна всем как местность, где проживает боль¬шое количество пингвинов. Од¬нако недавно ученые обнаружи¬ли на континенте новый крошеч¬ный организм, тесно связанный с насекомыми, - мох.

Они опасаются, что глобаль¬ное потепление может создать тем самым благоприятные усло¬вия для крыс и мышей.

Новый вид травы, который также стел приживаться и рас¬пространяться на территории Антарктиды, может стать боль¬шой угрозой континенту в связи с таянием льда.

"Это такая разновидность травы, которая распространяет¬ся повсюду и уже находится на большинстве антарктических островов", - сообщил предста¬витель австралийского Антарк¬тического подразделения, руко¬водитель международной науч¬но-исследовательской работы под названием "Иностранцы в Антарктиде".

Антарктида • последняя мест¬ность древней окружающей сре¬ды, по сравнению с остальной частью мира.

Она была изолирована южным океаном, и теперь люди начина¬ют ломать этот барьер. Новые разновидности поступают час¬тично, т.к. одежда посетителей Антарктиды часто содержит се¬мена, споры или яйца насекомо¬го.

Наиболее "пострадавшим" районом от крыс и кошек стал остров Macquarie в Южной Геор¬гии.

В другом месте Антарктиды, трава была найдена под япон¬ской исследовательской хижи¬ной, а целые лужайки обнаруже¬ны возле российской станции.

Также было найдено большое разнообразие грибов возле ав¬стралийской станции.

Люди стараются предпринять все методы, чтобы остановить распространение этих организ¬мов и существ, а тем самым ко¬личество прибывающих людей в Антарктиду растет.

Как сообщил глава Норвеж¬ской научной станции, на терри¬торию Антарктиды запрещено ввозить каких-либо живых су¬ществ, даже цветы на столах .пластмассы.Magnetic Drift

The magnetic north pole is different from the geographic north pole. It is where compasses point and it is not stationary. In fact, between 2000 and 2005 the magnetic north pole moved the fastest it has in recorded history. Despite this great increase in speed, the exact location of the magnetic north pole has not been published since 2005. Do a google search on this and see yourself. If you are not shocked, you are still asleep.

[link to images.google.com]

This effects the "declination" settings on all magnetic compasses.Ученые объявили о приходе Эль-Ниньо, вызывающего засухи и ураганы

12 июля 2009

Американские метеорологи обнаружили в Тихом океане признаки появления климатического феномена Эль-Ниньо, который оказывает влияние на климат и погоду в глобальном масштабе, в том числе вызывая засухи и сильные ураганы.

"Климатические данные позволяют нам предупредить отрасли промышленности, правительства и спасательные ведомства о Эль-Ниньо, чтобы они могли учитывать этот фактор при принятии решений и, в конечном счете, защитили бы жизни, собственность и экономику", - заявила представитель американского метеорологического ведомства NOAA Джейн Любченко (Jane Lubchenco), слова которой приводятся в сообщении организации.

Эль-Ниньо называют возникновение очень сильной температурной аномалии в экваториальной зоне Тихого океана. Оно возникает в среднем раз в два-пять лет и продолжается около 12 месяцев.

Накануне австралийское государственное метеорологическое бюро сообщило о появлении признаков, указывающих на появление Эль-Ниньо - температура поверхности воды в центральной зоне Тихого океана поднялась на 1 градус выше средней, подповерхностный слой потеплел на 4 градуса выше нормы.

"Эффект от этого состоит в том, что она активизирует над собой атмосферную ячейку, так называемую ячейку Уолкера, и это приводит очень сильным перестройкам климата, не только в этом месте, но и в других местах", - сказал РИА Новости доктор наук Сергей Гулев, заведующий лабораторией Института океанологии РАН.

Он добавил, что физика связанных с Эль-Ниньо процессов изучена не очень хорошо. В числе возможных последствий этого явления могут быть сильные аномалии осадков в Юго-Восточной Азии, может быть "сбой" индийского и азиатского муссона, а самое главное, что это действует и на среднеширотную циркуляцию.

"Где-то случаются засухи, где-то наоборот, очень сильные осадки. Например, в Южной Африке случаются засухи. Может быть засушливое лето в средних широтах, на европейском континенте", - сказал Гулев.

В России, по его словам, Эль-Ниньо может привести к засушливому лету и мягкой, влажной зиме. Сбой муссонов может сказаться на регионах российского Дальнего Востока.Ющенко зізнався

9-16 липня 2009

■ За словами Президента, гривню наприкінці 2008-го обвалювали... свідомо

Таку сенсаційну заяву Ющенко зробив на австрійсько-українському бізнес-форумі в Києві.

"Нам довелося девальвувати гривню з початку еко¬номічної кризи на 52%. Я про це часто не говорю, але упевнений в тому, що це один зі стратегічно правильних кроків, який сьогодні дає можливість підняти з колін укра¬їнського експортера. Це один із кроків допомоги україн¬ській економіці", — заявив Президент.

Що ж буде далі і чи слід чекати нових сюрпризів? "Останнім часом відбуваються коливання національної валюти, але ми вважаємо, що курс є близьким до врівноваженого. І немає ніяких підстав для його суттє¬вої подальшої девальвації", — запевняє виконавчий ди¬ректор з економічних питань НБУ Ігор Шумило.Колапс нэ настав, але й кризі — не кінець

9-16 липня 2009

■ Стабілізації світової економіки слід чекати не раніше як наприкінці року

Ще кілька тижнів тому провідні екс¬перти обнадійливо, хоч і обережно, прогнозували не¬значну стабілізацію світової економіки.

Та, вочевидь, стабілізації світової економіки слід че¬кати ще нескоро. Про це сигналізують і рекордний за останні 26 років рівень без¬робіття у США за червень, і різке зниження вартості нафти з 74 доларів за барель до 64, і падіння індексів на світових біржах. А що кажуть аналітики?

— Ніякої стабілізації ще нема, — переконаний Валерій Новиць-кий, заступник директора Інсти¬туту світової економіки і міжна¬родних відносин НАН України. — Можна очікувати, що її ознаки з'являться аж наприкінці року в найбільш успішних країнах. Най¬перше, далеко до фінансової стабілізації, оскільки обсяг щоденного дру¬ку американських до¬ларів становить 1 — 2 мільярди. Це небез¬печно, адже "доларо¬ва бульбашка" може луснути в будь-який момент.

— Чому ж, очіку¬вана стабілізація на¬стає, — вважає Свя¬тослав Денисенко, економіст Центру со¬ціальних досліджень "Софія". — Бачимо, що за перший квартал банки змогли наростити доходи, розпочалося кредитування, по¬жвавішало промислове виробни¬цтво. Є і стабілізація еконо¬мічного зростання в Китаї, Індії, позитивна динаміка промислово¬го виробництва у США, покращу¬ються очікування.

Щодо фондових ринків та ди¬наміки сировинних, то нема нічого дивного, що після бурхли¬вого розігріву на фінансових рин¬ках почалася певна стабілізація, і нафта відкотилася з 74 доларів за барель до 64. Відповідно, стабілізувалися ціни на метал.

— Чи Б вже перші результати планів порятунку світових еко¬номік?

■ С. ДЕНИСЕНКО:

— Те, що спостерігається нині у банківській системі США, мож¬на зарахувати до першого успіху

адміністрації Обами. Власне, ко¬лапсу не сталося. Це перша пе¬ремога. Але щодо конкретної до¬помоги споживачам, стабілізації ринку нерухомості, то до цього ще далеко. Може, побачимо їх у З — 4 кварталі. Якщо плани по¬рятунку не дадуть ефекту, то це може спровокувати другу хвилю кризи.

■ В.НОВИЦЬКИЙ:

— Майже трильйон доларів ки¬нуто на порятунок товаровироб¬ників і соціальні програми у США. Це дуже великі гроші. Але гово¬рити, що почався вихід з кризи, — не можна. Бо безробіття в США та інших країнах дуже значне. Немає ознак стабільного зрос¬тання зайнятості. Навпаки, у де¬яких сегментах економіки попит на робочу силу зменшився. Тоб¬то структурних передумов вихо¬ду з кризи нема.

- Який ваш найбільш пе¬симістичний сценарій?

■ С. ДЕНИСЕНКО:

— Якщо криза ви¬явиться системною, то, за оцінками песимістів, спад економіки США може сягнути 40% ВВП, а Індії, Китаю, Бразилії та інших країн "Великої двадцятки"—20—25% ВВП.

■ В.НОВИЦЬКИЙ:

— Загалом у провід¬них країнах ще не була проведена радикальна реформа, яка б передбачала широке запро¬вадження інститутів інформа¬ційної ринкової економіки. Те, що тепер відбувається, — не прос¬то криза, а катарсис, зміна укладів. Коли уклад індустрі¬альної та постіндустріальної еко-номіки поступається місцем укладу інформаційної економіки, її суть у тому, що у провідних ринкових країнах буде сконцен¬троване найбільш рентабельне інформаційне виробництво. А до¬поміжні виробництва зосереджу¬ватимуться у країнах глобальної периферії. Такий міжнародний поділ праці поки що остаточно не склався. І кінець кризи буде тоді, коли сформуються ці два полю¬си. Україна, на жаль, опиняєть¬ся у стані глобальної периферії зі своїм екологічно брудним, ма¬теріаломістким, неефективним виробництвом.Flaming Water

July 15, 2009

Tap water in a Colorado household has lately become "flaming water", and the cause has been cited as methane gas.

Gas Wells Not Causing Flaming Water

http://www.9news.com/news/article.aspx?storyid=119472&catid=339&provider=email

The Ellsworths first noticed problems with the water last fall. They went public with their plight with videos of their tap water catching fire when a lighter was held nearby. State health officials have said the levels of methane gas in the water aren't high enough to cause health problems. There is a history of naturally occurring methane in groundwater in Weld County, but further studies may be needed to determine the source.

The Zetas reminded the public that shifting rock layers release methane gas, as in the famous Earth fart day on January 8, 2007. The Zetas also cite the bow stress on the N American continent.

ZetaTalk Comment 7/18/2009: These are acknowledged to be methane gas in the water. Obviously this is due to shifting rock, releasing methane from pockets. We have explained that the West Coast is under great stress due to a bowing all the way from the Aleutians Islands to the tip of Mexico. This bowing caused the Utah mine collapse in the recent past. It certainly is affecting the rock strata in Colorado.

Are there signs that Colorado has shifting rock, under stress, of late? Indeed there is. From the photo of the derailed Colorado train, it appears the derailing track was on flat land, on a straight stretch without features. What caused the track to deform?

Coal Train Cars Derail, Spill Load

July 17, 2009

http://www.9news.com/news/article.aspx?storyid=119604&catid=339

Approximately 34 train cars loaded with coal derailed just west of Limon, spilling coal across the area. The train tracks run along Interstate 70 in Elbert. The cause of the accident is still under investigation.Украина бьет рекорды по жаре

18 июля 2009

Восточные ветры, господствующие на Украине, гонят сюда сухой и жаркий воздух из степных районов европейской территории России.

И в четверг в ряде городов были внесены изменения в метеорологические летописи.

Самый жаркий день выдался в Луганске, где воздух прогрелся до +37,2 градусов, что и стало новым абсолютным максимумом температуры для 16 июля. Новые рекорды тепла установлены в Донецке, где столбики термометров поднялись до +35, в Запорожье до +35,5 градусов.

В субботу на большей части Украины сохранится жаркая погода с температурой днем до +34 градусов, а в южных и восточных областях, а также на Днепропетровщие и до +37.Солнечный цикл оказался способен влиять на климат Земли

18 июля 2009

Американским исследователям впервые удалось установить механизм влияния 11-летнего цикла солнечной активности на земной климат. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Национального научного общества США, которое финансировало исследования.

Достаточно давно ученые предполагали, что солнечная активность способна влиять не только на магнитное поле Земли, но и на климат планеты, однако, обнаружить конкретные механизмы не удавалось. В рамках новой работы климатологи построили две компьютерные модели взаимодействия атмосферы и солнечного излучения и провели анализ изменения температуры океанической воды с 1890 по 2006 годы.

Раньше ученым уже было известно, что во время солнечного цикла, количество энергии, излучаемой светилом, меняется в пределах 0,1 процента от среднего значения. Ученым удалось установить, что этого небольшого изменения оказывается вполне достаточно. Так, в течение нескольких лет интенсивной солнечной активности Солнце прогревает некоторые тропические и субтропические регионы Тихого океана сильнее обычного. В результате испаряется больше воды, что приводит к усилению дождей в западной части данного океана.

Это, в свою очередь, приводит к интенсификации всего круговорота воды в данном регионе. На востоке Тихого океана происходит усиление ветров, которые переносят облака в западную часть. Таким образом, в данном регионе возникает климатическая аномалия, аналогичная знаменитой Ла-Нинье - температура поверхности океана в течение длительного промежутка времени оказывается ниже обычного (в данном случае примерно на 0,5-1 градус по Цельсию).

Затем, по словам исследователей, спустя 1-2 года течения сменяют холодную воду на более теплую. В результате возникает аналог Эль-Ниньи, который характеризуется температурой воды выше среднего.

Следующим этапом в работе ученых должны стать длительные наблюдения за изменением климата, которые позволят подтвердить или опровергнуть выводы, сделанные при помощи компьютерной модели. Кроме этого новые наблюдения должны прояснить, какие конкретно погодные изменения несет изменение температуры воды: модель ученых оказалась неспособна предсказать подобные детали.

Совсем недавно Национальное управление океанических и атмосферных исследований США официально объявило, что в Тихом океане появился Эль-Ниньо. Среди его возможных погодных эффектов называют суровые зимы в Калифорнии, сопровождающиеся снежными бурями, и засуху в Индонезии, пишет Lenta.ru.Тропическая жара и ливни пришли в Россию

18 июля 2009

В Поволжье, на юг и в центральные регионы России пришла тропическая жара. Столбики термометров в Самаре, Волгограде, Астрахани и Уфе преодолели 30-градусную отметку и упорно ползут вверх.

В Волгограде такого летнего зноя не было уже давно. И это практически при полном отсутствии дождей. Службы скорой медицинской помощи работают в усиленном режиме. Количество тепловых ударов и других недомоганий увеличилось в несколько раз.

Под угрозой оказался и урожай. Когда температура воздуха под 40, на почве — около 70 градусов, посевы погибают. Засуха грозит оставить южные регионы без урожая. В Татарстане и Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации

Совсем иная картина — на Сахалине, в Хабаровске, Приморье и Рязани. Эти города залиты дождями. Видео стихийных бедствий прислали «Вестям» в рубрику «Мобильный репортер» жители Рязани.КАТАСТРОФЫ - ЗАГОЛОВКИ

20-27 июля 2009

На юго-западе Китая в результате схода оползня погибли 3 человека, 12 пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от Папуа-Новой Гвинеи

Европа и Азия во власти стихии

В столице Белоруссии произошел потоп

Сейсмологи зафиксировали два землетрясения на севере Приамурья

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тибете

Два землетрясения за день произошли в Южной Якутии

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло рядом с Дюссельдорфом

По юго-западу Польши прошел ураган, семь погибших

Кадр дня: Пожары на Аляске

Из-за сильной жары на Корсике горят дома

На Минск обрушился ливень. 56 пассажиров троллейбусов были спасены МЧС

На западе Польши ураган натворил бед: 1 человек погиб, 5 ранены

Пик солнечного затмения совпал с магнитной бурей - ученые

Север Дальнего Востока ожидают ночные заморозки - синоптики

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на Сицилии

В Нижегородской области восстанавливают электроснабжение

В центре Владивостока пропало электричество

Второе за сутки землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке

В Марселе из-за лесных пожаров начата эвакуация

Ученые доказали вину метеорита в гибели карликовых мамонтов

На юге Ирана произошло сильное землетрясение

Малая магнитная буря ожидается на Земле до четверга

Новосибирская область готовится к новой стихии

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у восточного побережья Камчатки

Землетрясение может вызвать цунами, которое угрожает западному побережью Америки

В Японии в результате ливневых дождей погибли по меньшей мере 6 человек, 8 пропали без вести.

На северо-востоке Испании четверо пожарных погибли в лесных пожарах.

МЧС советует сибирякам оставаться дома

Ураган в Сибири привел к человеческим жертвам

Ураган в Новосибирске повалил три башенных крана

Пыль Китая облетела вокруг света

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Индонезии

Шаровая молния оставила без света иркутский поселок

Погода и непогода в России: жара на Таймыре и мороз в Ижевске

Стихия разбушевалась на Кубани

Приморье готовится к новым дождям

В Краснодарском крае ураган оставил без света шесть населенных пунктов

Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма осадков

В Молдавии из-за сильного ветра без электроэнергии осталось более 20 населенных пунктов.

В 12 районах Ставрополья из-за жары введен режим ЧС

Во вторник в Воронежской области ожидаются грозы, град и сильный ветер

Саратов во власти аномальной жары

Хроника холодного фронта

На востоке Индонезии произошло землетрясение

Жара оставила Татарстан без урожая

Ближний Восток теряет библейские моря: Мертвое и живое

В Канаде пылают лесные пожарыПо юго-западу Польши прошел ураган, семь погибших

27 июля 2009

До семи человек возросло число жертв урагана, пронесшегося в Дольношленском воеводстве на юго-западе Польши в четверг вечером, сообщил представитель государственной пожарной службы Павел Фронтчак.

По его словам, более 30 человек получили ранения. Состояние пятерых медики оценивают как критическое.

Ураган ударил неожиданно по городам Легница и Куница, а также по окрестностям столицы воеводства - городу Вроцлаву. Жертвами стихии стали рыбаки, утонувшие на озерах, и водители автомобилей, раздавленные упавшими деревьями.

Всего в службу пожарной охраны поступило свыше 800 заявлений о различных разрушениях, вызванных ураганом. ИТАР-ТАССОгонь выжигает южную Европу

27 июля 2009

На юге Европы жара приняла масштабы стихийного бедствия. Сразу в нескольких странах бушуют лесные пожары, многие курорты в буквальном смысле превратились в пепелище.

На средиземноморских курортах по-настоящему горячо. Сводки о лесных пожарах из Греции, Италии, Испании, Франции и Хорватии сродни военным. Температура воздуха во многих районах не опускается ниже 40 градусов уже неделю. Пламя разносит сильный ветер. За последние сутки в борьбе с огнем погибли уже 8 пожарных.

Горит почти вся Италия. На Сардинии за неделю огонь уничтожил 15 тысяч гектаров леса. Попытки локализовать пламя пока безуспешны. Хотя на борьбу со стихией брошены силы полутора тысяч пожарных и сотни единиц техники.

На Сицилии в районе древнегреческих храмов полыхают реликтовые леса. Повторят ли они участь оливковых рощ, которые погибли в Греции в 2007 году, не берётся предсказать никто. Как и тогда, жители пострадавших регионов связывают происходящее с умышленными поджогами.

"Мне кажется, что поджигатели продолжают своё черное дело потому, что нет закона, который бы сурово их наказал. Это преступление хуже простого убийства, ведь в огне может погибнуть ни 1 человек, а многие", - возмущается местный житель.

В опасности находится родина Наполеона, "остров красоты". На Корсике стихия действует как напалм: выжжены 5 тысяч гектаров леса, в угли превращены 8 деревень. Спасатели экстренно эвакуируют местных жителей. На тушение огня привлечены почти все силы пожарно-спасательной службы Франции.

На другом островном курорте - греческом Закинфе - эвакуировано 70 человек. Они оказались зажаты на пляже между стеной огня и водами Средиземного моря. К счастью, никто не пострадал.Из-за сильной жары на Корсике горят дома

27 июлЯ 2009

Три крупных очага пожара возникли сегодня на южной Корсике. Согласно первым сообщениям, огонь, раздуваемый сильным ветром, стремительно распространяется.

В районе долины Ортолу пожарные проводят срочную эвакуацию населения из небольших местных поселков. Огонь находится в опасной близости от многих домов. Несколько из них уже сгорели.

На тушение пожара направлены крупные силы пожарных расчетов, используются два пожарных самолета. Закрыты несколько крупных автодорог региона, сообщает ИТАР-ТАСС.

Пожары возникают из-за сильной жары на острове, когда столбик термометра показывает 42 градуса по Цельсию в тени.Европа и Азия во власти стихии

27 июля 2009

Пожары, ураганы и наводнения. Европа и Азия продолжают бороться со стихией. Десятки погибших и сотни пострадавших.

Деревня Тавако на юге Корсики сгорела почти дотла. Жители не пострадали, их успели эвакуировать. Большинству из них возвращаться уже некуда. "Это наш фамильный дом. Мы въехали сюда, когда мой муж ушел на пенсию. Мы перестроили его под себя, сделали уютное гнездышко. Мы были счастливы здесь. Что нам теперь делать? С этим домом сгорели все наши воспоминания", - сокрушается жительница деревни Жизель Гиффрой.

Пожарные говорят, что нынешний пожар может стать самым крупным за всю историю острова. По мнению местных властей, виной всему не только природа. Во многих районах поджоги были намеренными. Чиновники пообещали, что когда виновных поймают, приговор им вынесут самый суровый.

Властям Испании уже удалось задержать одного поджигателя. Леса горят в Валенсии, на востоке страны. Туристам стихия не угрожает. Пожар не затронул курорты на побережье. По всей стране стоит жара под 40 градусов. В этих условиях локализовать огонь непросто. Жителей спешно эвакуируют, иногда - в последний момент. "Приехали полицейские и сказали, что мы должны покинуть дома, потому что огонь всего в полукилометре от нас", - рассказывает один из жителей Валенсии.

А в восточной и центральной Европе свирепствует циклон. В Польше шторм унес жизни семи человек. Пожарные расчищают дороги от сломанных деревьев. Юго-западные районы страны остались без электричества. "Сильно пострадала система электроснабжения. Ветер срывал с домов крыши и валил деревья", - говорит Тадеуш Кинцель, представитель Регионального управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

На Германию и Австрию обрушились ливни. Скользкие дороги становятся причиной многочисленных ДТП. Водители не могут справиться с управлением. Один человек погиб. Циклон захлестнул и Чехию. Накануне по стране прошел ураган, а теперь синоптики говорят о возможности наводнений.

Непогода не пощадила и Азию. Наводнение в Монголии унесло жизни 26 человек. Пострадали - тысячи. По улицам монгольской столицы Улан-Батора передвигаться можно только на лодках. На западе страны ситуация не лучше. Военные, спасатели и добровольцы пытаются устранить последствия наводнения. Какие еще сюрпризы преподнесет природа, пытаются угадать синоптики. Пока их прогнозы неутешительны.Cпасатели эвакуируют туристов c пляжа греческого острова Закинф

27 июля 2009

Люди приехали туда купаться, но всё испортили лесные пожары

Несколько десятков туристов оказались заперты лесным пожаром на пляже греческого острова Закинф в Ионическом море, идет их эвакуация, сообщили в воскресенье РИА "Новости" в пожарной охране страны.

"Вследствие пожара на пляже Дафни на Закинфе спасательные катера и частные суда направляются для того, чтобы деблокировать и забрать примерно 50 купающихся", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в районе операции наблюдается крепкий ветер до 7 баллов по шкале Бофорта.Глава Таджикистана призвал запасаться едой на два года вперед

28 июля 2009

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал каждую таджикскую семью сделать двухлетний запас продуктов питания. Об этом сообщает информагентство «Азия-Плюс».

По словам президента, «все, у кого есть для этого силы и возможности, должны бережно отнестись к богатому урожаю нынешнего года и создать на два года вперед запасы продовольствия. Иными словами, каждая семья должна иметь двухлетний запас продуктов питания».

«В результате воздействия кризиса, так и вследствие различных стихийных бедствий обеспечение населения продуктами питания во многих странах мира превращается в серьезную проблему. Естественно, что в таких условиях мы должны, прежде всего, опираться на свои силы», - заявил Рахмон. «Газета.Ru»Апокалипсис опережает прогнозы

28 июля 2009

Скорость, с которой на нашей планете повышается температура воздуха, в ближайшее время серьезно увеличится. К такому мнению пришли специалисты из Лаборатории морских исследований США и Института космических исследований NASA. Выводы из проделанной ими работы в ближайшее время будут опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters.

Материал, собранный учеными Джудит Лин и Дэвидом Райндом, должен опровергнуть утвердившуюся в последнее время гипотезу о том, что масштабы и скорость глобального потепления сильно преувеличены. Авторы работы установили, что изменение климата на Земле зависит от четырех факторов: влияния человека, солнечного излучения, активности вулканов и климатического феномена Эль-Ниньо - происходящего раз в несколько лет изменения температуры Тихого океана.

По мнению ученых, стабилизация температуры атмосферы Земли, наблюдавшаяся в течение последних семи лет, была связана со снижением солнечной активности и отсутствием заметных проявлений Эль-Ниньо. Эти благоприятные обстоятельства помогли скрыть негативное влияние, оказывавшееся человеческим фактором - растущими выбросами в атмосферу углекислого и других парниковых газов. Однако в самом ближайшем будущем тенденция изменится.

Грядущие перемены связаны с тем, что Солнце, активность которого то падает, то повышается каждые 11 лет, должно в очередной раз "проснуться". Кроме того, ожидается, что на помощь глобальному потеплению придет и Эль-Ниньо, активных проявлений которого ждут специалисты. Вместе эти два фактора приведут к тому, что темп глобального потепления увеличится на 150%. Лин и Райнд полагают, что в ближайшее время рекорд среднегодовой температуры, поставленный в 1998 г. благодаря необычайной активности Эль-Ниньо, будет побит.US Gov't runs Completely out of Wheat

JULY 23, 2009

Government Holdings of Wheat are at Zero

By Benjamin Gisin

IDAHO FALLS, ID - Quietly, the last of the U.S. government's wheat reserves, held in the Bill Emerson Humanitarian Trust, were sold in late May onto the domestic market for cash. The cash was put in a trust for food aid. With no other government wheat holdings, U.S. government wheat stocks are now totally exhausted.

The following recent statements by Rebecca Bratter, director of policy for U.S. Wheat Associates, provides insights:

"While U.S. wheat industry strongly supports the administration's goal of maintaining current food aid programs to prevent rampant hunger worldwide, there is concern regarding the impact of selling reserve wheat o¬n the domestic market and over the lack of commitment from the administration to replenish the Bill Emerson Humanitarian Trust. U.S. Wheat Associates has shared these concerns with high officials at USDA and o¬n the President's staff and has asked about the Administration's intent regarding replenishment of the Bill Emerson Humanitarian Trust.

Staff from the office of the President's Special Agricultural Assistant noted that while there is no commitment at this time, the administration intends to replenish the Trust once the supply and price scenario stabilizes." (Note: U.S. Wheat Associates works in 90 countries promoting U.S. wheat exports.)

The Bill Emerson Humanitarian Trust was established in 1980 by an act of Congress and is authorized to hold up to 4 million metric tons of wheat, corn, sorghum and rice as a reserve for global food crises. The wheat is purchased and managed by the Commodity Credit Corporation and included in the total amount of wheat owned and held by the U.S. government. Holdings by the Bill Emerson Humanitarian Trust for corn, sorghum and rice are also zero.

For the decade of the '80s, government wheat holdings (including those in the Bill Emerson Humanitarian Trust) averaged 358 million bushels. For the decade of the '90s, government wheat holdings averaged 133 million bushels. Since 2000, government wheat holdings dropped steadily until recently when the last of the government-owned wheat was sold.

With no formal plan for wheat stocks by the U.S. government, wheat stocks have defaulted to the arena of the private free-market sector. Unfortunately, the private sector has no plans for any kind of minimum wheat stocks that would protect from a price and/or availability standpoint the American public.

Private wheat stocks are divided into two major categories — o¬n-farm wheat stocks owned by farmers and off-farm wheat stocks owned by warehouses and grain companies. These two together held 305.6 million bushels of wheat as of June 1 — or roughly 1 bushel per person living in the United States — the lowest level in 60 years.

Of these stocks, o¬n-farm wheat stocks are at 25.6 million bushels, the lowest level of o¬n-farm wheat stocks since the USDA started keeping tabs back in 1934. So as you are driving in rural America before wheat harvest, the farmer's bins have never been so empty.

The USDA, projects America to have a bumper wheat crop in 2008 — producing 2.43 billion bushels and consuming and exporting 2.30 billion bushels. This leaves a meager 133 million bushels (5.5 percent of production) as a margin for error. Globally, the USDA projects wheat production to be 24.36 billion bushels, consumption to be 23.74 billion bushels for a relatively smaller margin of 622 million bushels or 2.6 percent of production.

The recent wheat crises in America was sparked by the nation exporting more wheat than it produced. This means the true 2008 wheat margin for Americans is really the global margin of 2.6 percent. Any decline from global projections could precipitate greater wheat exports from America and further draw down already low domestic and global wheat stocks.

Food security is emerging as a global focal point. With the U.S. government and the private sector lacking visions for stocks, food security is poised to grow as a grass-roots issue around the nation.

The Infinite Unknown reports that the US has no remaining grain reserves.MONSTER WAVE

July 24, 2009

The strange, unpredictable high waves and tides currently being reported all across the globe

MUMBAI, July 24 (UPI) -- Waves more than 15 feet high crashed into Mumbai beaches and sea walls Friday, the largest waves India's financial center has seen in a century, officials said.

High seas were also reported along the coast near Mumbai.

More large waves were expected at high tide Saturday.

Unusual high tides at coast could last a decade

By Kevin Myatt (c)

The Roanoke Times

If you go to the beach in the near future, don't be surprised if the water seems a little high.

Tides along the East Coast have been running 6 inches to 2 feet above normal in recent weeks.

Scott Harper wrote about that in a recent article in The Virginian-Pilot of Norfolk.

One scientist Harper interviewed, John Boon of the Virginia Institute of Marine Science, pointed to the possibility that the Atlantic Ocean is entering a new phase of wind and water currents that could produce similar tides for about the next decade.

"There's no scientific debate that these anomalous cycles happen," Boon told the newspaper. "It's what causes them that's debated."

Scientists are closely monitoring the high tides, which are unusual in the breadth of coast they have affected, essentially the entire Eastern Seaboard.

The scientists interviewed by Harper emphasize that these tides are not believed to be related to the observed rising sea levels on the world's oceans, as the phenomenon has developed suddenly rather than gradually.

To read more about the unusual tides, go online to Harper's article at Do_not_use_this.com/mh3td5.

Mumbai witnesses unusual high tide for second day

Mumbai, Jul 24 (PTI) Mumbai witnessed unusual high tide for the second day today causing some destruction on the city's coastline but there were no flooding due the absence of heavy rains since yesterday.

A 25-year-old youth was killed and nine others were injured in two different incidents of wall collapse in the city due to high tide.

Sonu Yadav was crushed to death and six others were injured after a 70-foot compound wall collapsed at Sadanand Aasu Tandel Marg in Worli early today. The injured have been admitted to KEM and Nair hospital, civic officials said.

In another wall collapse incident at Barve Nagar in Ghatkopar, three persons were injured and they have been admitted to Rajwadi hospital, the officials added.

Thousands of curious on-lookers stood at vantage points along the coastline in various parts of the city to witness high tides. The highest tide of 5.

NEW DELHI, India (CNN) -- India's financial capital of Mumbai was put on a high-tide alert with officials expecting a water rise of up to 197 inches (5 meters).

High tides lash the coast near the Gateway of India in Mumbai on Thursday.

Sea tides are expected to rise 5 meters Friday, 4.9 meters Saturday and 4.7 meters Sunday, according to a bulletin by the Municipal Corporation of Greater Mumbai.

"We have installed water pumps along the coast and advise the people to avoid beaches," said Jagtab, an official at the disaster management control room.

Floodgates may also be closed in case the threat mounts, he added.

High tides are also forecast from August 19 to 23.

At least 467 people have died in floods in India from this season's monsoon rains, federal authorities said in their latest report.

Flooding has affected about 1.7 million people in parts of India, according to the disaster management division of the federal home ministry.

The country's main weather office has warned of heavy rains in western and central parts of India.

damnedExperts struggle to explain bizarre high tides

Jul. 25, 2009

By Martha Quillin

(Raleigh) News & Observer

Weather experts are contemplating a new mystery of the deep blue sea and it has them baffled: why it's been deeper than usual at high tide all along the East Coast for the past several weeks.

Since June, tides have been running from 6 inches to 2 feet above what would normally be expected, even considering seasonal and lunar fluctuations. While local tidal changes are not uncommon, researchers for the National Oceanic and Atmospheric Administration aren't sure they have ever recorded an event like this one, which is showing up all the way from Maine to Florida. In North Carolina, tides have been about a foot above normal predictions.

“Right now we're trying to get a better understanding of what's the cause,” said Mike Szabados, director of NOAA's tide and current program in Silver Spring, Md.

Global warming isn't to blame, scientists say, as the rise was too sudden. Possibly, Szabados said, the explanation lies in something called the North Atlantic oscillation, a disturbance in the atmospheric pressure in the area of the North Atlantic Ocean between the Icelandic Low and the Azores High.

A change in the atmospheric pressure can change wind velocities and directions, which can affect ocean circulation, Szabados said.

NOAA monitors sea level at more than 200 stations along U.S. coastlines. Remote sensors mounted on piers and other structures measure water depth acoustically, sending a signal to the bottom and calculating the time it takes to bounce back. NOAA gets the readings in real time.

Using less scientific methods, boat captains may have noticed they're coming in to dock higher than usual or that it's been easier to navigate shallows behind barrier islands.

The higher tides have also flooded the nests of shore birds and sea turtles close to the water line. The higher water brings an increased risk of rip tides. And if a tropical storm or hurricane strikes before the phenomenon subsides, damage near the shore could be magnified.

North Carolina has more than 300 miles of ocean shoreline, with more than 250,000 insured properties in 18 coastal counties.

High water gets higher

The surge peaked in the third week of June, at the same time the coast was experiencing a high spring tide, and ocean water pushed into places it isn't usually seen except during tropical storms. It washed over a bulkhead at the end of Harbor Island, something Joe Abbate, a wildlife biologist who runs Wrightsville Beach Scenic Tours and Taxi Service, had never seen before.

“It was weird,” said Abbate, who goes by Cap'n Joe.

One evening, he said, he took a group out for a nature tour on his beach catamaran, the Shamrock, and was surprised to see the water over the top of marsh grasses. It had swept out a bunch of trash, he said, and lifted a pair of baby clapper rails with their mother on a mat of dead spartina grass.

“Rails are not very good fliers,” Abbate said. “They're kind of limited in what they can do.”

Not nice for turtle nests

Some of the thousands of volunteers who patrol North Carolina beaches for sea turtle nests during the summer have noticed the higher tides because they've had to relocate nests higher on the beach to keep the eggs from being submerged.

In a normal year, Nancy Busovne, coordinator for the Pleasure Island Sea Turtle Project, said that during that week in June when the surge combined with a high spring tide, Busovne said, friends who live on the canal side of the island had several inches of water in their house when the tide came in.

“That's very unusual,” Busovne said.

Szabados said that while the surge has diminished, it hasn't disappeared, and researchers don't know when it will.

Mar de Plata, Argentina:

A high tide alert had been issued for Friday night in Mar del Plata, therefore the authorities have recommended that people not approach the coast, while they continue the search for a local fisherman who fell into the sea yesterday evening, during the high waves that affected the city.

The secretary of Local government, Ariel Ciano, arranged to ban traffic in some coastal sectors and recommended not to approach these places, because after 2:00 a.m. “there will be a very strong rise of the sea and with very unusual waves, something that is already happening on the beach of Mar del Plata”.

“The waves are going to be very high, at the risk of dragging somebody who is on the coast out to sea and also with a risk of producing damage to some roads that can injure passers-by driving in their cars”, said Ciano.У Європі бушує негода

27 липня 2009 р

АР

В Європі бушують лісові пожежіНинішнє літо не тішить мешканців Європи гарною погодою. В Іспанії, Франції та Італії бушують лісові пожежі, в центральній та східній Європі - інша напасть - ураганний вітер, зливи та повені.

Лісові пожежі почалися на півдні Європи кілька днів тому і ускладнилися через суху і спекотну погоду та сильний вітер. Найсильніше від пожеж постраждала Іспанія, однак також ліси горять у Франції, Італії та Греції.

В Іспанії на боротьбу з пожежами кинули усі вільні сили. Повідомляється про загибель шести пожежних. На території країни бушує близько семи великих пожеж: частина на півдні, в Андалусії, частина на сході країни в Каталонії.

У районі населеного пункту Мохакар на південному сході Іспанії через пожежу з курортної зони евакуювали близько 1500 осіб, серед яких багато іноземних туристів. За даними газети El Pais, евакуйовано 3000 осіб, а загальна площа пожеж в Альмерії, провінції на південному сході Іспанії, складає 3500 гектарів.

За словами представниці місцевої влади, вогонь впритул підійшов до Мохакара. Водночас, за даними рятувальників, від пожежі ніхто з мешканців містечка не постраждав. Вогнем було знищено кілька автомобілів і будинків.

На Сардинії в результаті пожеж загинуло двоє людей, декілька сотень евакуйовано з небезпечної зони. У Франції при гасінні пожеж на Корсиці постраждало п'ятеро пожежних - як вважає місцева влада, причиною виникнення пожеж на Корсиці був підпал.

Крім того, горять ліси і в Туреччині. Пожежі наблизилися вже впритул до Бодруму, який вважається найбільш фешенебельним курортом. Сотням мешканців довелося покинути свої будинки. Пожежні літаки та гелікоптери боролися з вогнем всю ніч. Локалізувати осередки займання вдалося лише до ранку.

А в Німеччині жителі міста Ван-Айкель пережили незвичайне для тієї місцевості явище - торнадо. Сотні городян залишилися без даху над головою, а вулицями виявилося неможливо проїхати через повалені дерева. Повідомляється про одного загиблого і шести постраждалих.

Водночас, до семи осіб зросла кількість жертв урагану, що промайнув у Дольношльонському воєводстві на південному заході Польщі увечері в четвер, 23 липня. Як повідомив представник державної пожежної служби Павло Фронтчак, понад 30 осіб отримали поранення. Стан п'ятьох медики оцінюють як критичний.

Немає коментарів:

Дописати коментар